Kultura – ekonomický hybatel společnosti?

 

V úterý 22. října 2013 vystoupí v rámci studijního projektu European Diploma in Culture Project Management na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze prof. Pier Luigi Sacco, děkan Faculty of Arts, Markets and Heritage IULM Milán.


Profesor Sacco představí teze, které obhajují kulturu a kreativní průmysl jako zásadní ekonomický hybatel současné společnosti. Jeho vystoupení se bude zabývat především rozvojem kulturní politiky na bázi tzv. Culture 3.0, tzn. aktuálním stavem ve společnosti, kdy se stále větší množství konzumentů kultury díky technologickým inovacím mění v její producenty. Ukáže cesty, jak je možné kulturu vnímat jako zásadního tvůrce ekonomických hodnot regionů či měst.


Pier Luigi Sacco je profesorem ekonomie kultury na IULM v Miláně. Je autorem mnoha publikací o moderní ekonomice; píše o ekonomickém chování, konkurenceschopnosti, snížení daní pro ty, kteří investují do kultury a sponzorství. Sacco se neomezuje pouze na striktně teoretické reflexe. Působí i jako poradce pro vládu v Benátkách, ve Florencii a ve francouzském Lille.


Ve svém výzkumu se zaměřuje na ekonomii kultury v postindustriální době. Jeho pohled tvoří zvláštní směs ekonomického důvtipu a humanistické reflexe. Profesor Sacco tvrdí, že investice do nehmotných produktů se musí stát součástí nové ekonomické politiky a že je to způsob, jak zahrnout umění do budování naší prosperity. Prohlašuje také, že spolupráce mezi vědci, obchodníky a místními komunitami je naprosto zásadní pro sociální a kulturní rozvoj. Tato spolupráce by podle něj měla být podporována na lokální i mezinárodní úrovni.


„Věřím, že inspirace současnými trendy, které se v přednášce profesora Sacca odrážejí, bude přínosná jak pro profesionály z kultury, tak pro všechny, kteří se o tuto oblast zajímají v rámci svého volného času,“ říká Jindřich Krippner, jeden z organizátorů projektu European Diploma v České republice.


„Jsem velmi rád, že právě Filozofická fakulta UK hostí ve spolupráci s VŠUP tak mimořádný program, jako je European Diploma, jenž je v oblasti kultury, kulturního dědictví a mezinárodní spolupráce špičkovým projektem koncentrujícím jedinečné osobnosti managementu kultury,“ dodává děkan fakulty doc. Michal Stehlík.


Kapacita míst na přednášku je omezená. Zájemci se mohou registrovat na adresejindrich.krippner@gmail.com


Kontaktní osoba pro média:

Mgr. Ing. Jana Kučerová (koordinátorka Referátu vnějších vztahů FF UK)

e-mail:jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822


Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)


P. L. Sacco (archiv European Expert Network on Culture)


Praha 17. 10. 2013

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK