Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze otevírá ve spolupráci s vedením města Strakonice Regionální kancelář Centra dalšího vzdělávání FF UK

 

Ve spolupráci s vedením města Strakonice připravila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze projekt Regionální kanceláře Centra dalšího vzdělávání FF UK. Cílem projektu je zvýšit dostupnost a kvalitu služeb v oblasti vzdělávání i volnočasových aktivit, které jsou důležitým aspektem rozvoje regionu především z hlediska posilování sociální soudržnosti a kvality života obyvatel obecně.

Centrum dalšího vzdělávání FF UK bude prostřednictvím své regionální kanceláře vytvářet vzdělávací, komunikační, informační a koordinační zázemí pro systematický rozvoj celoživotního vzdělávání v regionu včetně souvisejících organizačních, poradenských a informačních služeb.

Služby centra budou moci využívat nejen studenti, ale i zaměstnavatelé, pro jejichž zaměstnance centrum nabízí vzdělávací akce. Cílem těchto aktivit je rozvíjet stávající a zprostředkovat nové dovednosti zaměstnanců a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti, úrovně a profesionality firem a společností v regionu. Kurzy krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé, strukturované podle potřeb klientů, budou zaměřovány zejména na prohlubování odborných znalostí, principy manažerské práce, vedení lidí, komunikační a prezentační dovednosti.

Současně centrum nabízí také možnost pořádání kurzů pro širokou veřejnost – kurzy profesní i rekvalifikační, odborné i zájmové včetně vzdělávacích programů pro seniory v rámci univerzity třetího věku.

Zahájení činnosti regionální kanceláře se předpokládá v říjnu 2013.


Kontaktní osoba:

Ing. Ilona Kellerová (vedoucí Centra dalšího vzdělávání FF UK)

e-mail:ilona.kellerova@ff.cuni.cz; tel.: 221 619 817


Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)


Praha 5. 9. 2013

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK