100 let egyptologie v Praze

 

V pondělí 16. září 2013 bude v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zahájena výstava „100 let egyptologie v Praze“, kterou pořádá Český egyptologický ústav Filozofické fakulty UK.

Výstava mapuje vývoj pražské egyptologie během 1. poloviny 20. století. Soustřeďuje se především na činnost akademické obce pražské německé univerzity, která mnohdy zůstává opomíjenou etapou ve vývoji univerzitního vzdělávání v českých zemích. Jedním z důvodů, proč výstava vznikla, byla snaha připomenout kolegiální atmosféru mezi představiteli egyptologie na české a německé pražské univerzitě, kterou násilně ukončily události 2. světové války a uzavření českých vysokých škol během nacistické okupace a po skončení války i zrušení německé univerzity.

Výstavou jsme chtěli upozornit na tradici přátelských vztahů mezi českými a německými egyptology, na niž v dnešní době navazujeme úzkou spoluprací s univerzitami v německy mluvících zemích,“ říká koptolog doc. Wolf B. Oerter, který je otcem základní myšlenky připomenout 100. výročí od prvních egyptologických přednášek Nathaniela Reicha na pražské německé univerzitě a je společně s egyptology prof. Ladislavem Barešem a doc. Jaromírem Krejčím spoluautorem výstavy.

Hlavní osobností, kterou výstava připomíná, je Nathaniel Reich (1876–1943), jenž byl prototypem „badatele-poutníka“ přelomu 19. a 20. století. Reich kromě Prahy pracoval i na dalších univerzitách a ve významných egyptologických muzejních sbírkách v Evropě; nakonec zakotvil v USA. V jeho osobě je mimo jiné připomenuta důležitost mobility badatelů nejen tehdy, ale i v nynější době.

S historií Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK je úzce spojena osobnost Františka Lexy (1876–1960), který zde v roce 1925 založil egyptologický seminář, a tím položil základ dnešnímu Českému egyptologickému ústavu. Stejně jako Reich se i Lexa soustředil na démotštinu. Je autorem dodnes uznávané gramatiky této vývojové fáze egyptštiny.

Vstup na výstavu je volný a je omezen otevírací dobou Filozofické fakulty UK. Zájemci mohou expozici zhlédnout do poloviny října 2013. Výstava je připravena v českém a německém jazyce.

Pozn.: koptologie je vědní obor zabývající se jazykem a kulturou Egypťanů (především křesťanů) v pozdní antice a středověku; démotština je čtvrtým vývojovým stupněm egyptštiny, používala se v průběhu 1. tisíciletí př. Kr. do 2. století po Kr.Od 20. září do 31. října 2013 je možné v Městském úřadě ve Štítech navštívit putovní výstavu fotografií „Egyptologie – úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze“, která je prezentací vědeckých objevů Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK.


Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Jana Kučerová (koordinátorka vnějších vztahů FF UK)

e-mail: jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822


Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)


Nathaniel Reich (Courtesy of the Library at the Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania)


Překres staroegyptského šperku (autorka překresu Pavla Fořtová–Šámalová), (archiv ČEgÚ FF UK)


Praha 12. 9. 2013

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK