Technici a filozofové spolupracují na vývoji počítačových her

 

Úspěšnou spolupráci na výuce tvorby počítačových her a výukových simulací zahájila Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze (MFF UK) a Filozofická fakulta UK v Praze (FF UK) v roce 2010. Nabízených kurzů se zúčastnilo již více než sto studentů obou fakult. MFF UK nyní v této oblasti usiluje i o akreditaci navazujícího magisterského studia.

„Prací v mezioborovém týmu získávají studenti neocenitelné zkušenosti. Kurz Vývoj počítačových her byl původně určen pouze pro programátory MFF UK. Dnes s nimi na vývoji her spolupracují studenti FF UK a týmy obvykle doplňují i kolegové z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kteří působí jako grafičtí designéři,“ říká Cyril Brom z MFF UK, který kurz společně s Martinem Klímou z Prague Game Studios a Otakarem Niederem z Bohemia Interactive Simulations založil.

Stěžejním předmětem je Vývoj počítačových her, kde na tvorbě vlastní malé počítačové hry spolupracují nejen studenti MFF UK a FF UK, ale i Českého vysokého učení technického v Praze nebo Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Dalšími nabízenými kurzy jsou Počítačové hry jako sociokulturní fenomén, kde studenti v mezioborových týmech zkoumají širší aspekty počítačových her, či Výukové simulace v praxi, kde se studenti FF UK seznamují s navrhováním a implementací výukových simulací.

Tematiku lze studovat na MFF UK v rámci studijního programu Informatika a na FF UK v rámci studijního zaměření Studia nových médií FF UK. V budoucnu se dá v souvislosti se vzrůstajícím zájmem o využití počítačových her a simulací pro vzdělávací účely očekávat další rozvinutí takto zaměřené výuky, například směrem k programování tzv. „chytrých“ telefonů nebo programování Arduina, open-sourceové hardwarové platformy.


Kontaktní osoba: Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

e-mail: @ ; tel: 221 914 216


Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)

Ilustrační fotografie (.jpg) (foto Ondřej Besperát)


Praha 13. 8. 2013

pr@f.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK