Filozofická fakulta UK podporuje odborný rozvoj středoškolských studentů

V rámci podpory talentovaných studentů středních škol sponzorovala Filozofická fakulta UK druhým rokem humanitní obory soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Vedle knižních cen pro prvních pět míst 35. Celostátní přehlídky SOČ získali hlavní vítězové sponzorovaných oborů možnost zdarma se zúčastnit letního kurzu Léto s FF UK.

Jako v loňském roce, i letos Filozofická fakulta UK podpořila poskytnutím cen obory Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, HistorieFilozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Řešitelům, kteří se umístili na prvních pěti místech v každém z oborů, věnovala fakulta publikace z Vydavatelství FF UK a nabídla možnost zúčastnit se projektu 24 hodin s FF UK, odborné stáže na vybrané katedře či ústavu Filozofické fakulty UK.

Jako cenu pro hlavní vítěze poskytla fakulta bezplatnou účast na letním kurzu Léto s FF UK. Účastníci kurzu se budou moci zapojit do interaktivních přednášek a seminářů, jejichž téma – Člověk, jazyk, myšlení – navazuje na Den vědy FF UK 2013.

Vítězové 35. ročníku Středoškolské odborné činnosti byli slavnostně vyhlášeni 16. června v BrněV oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času získal první místo Viet Tran z Gymnázia Kroměříž s prací Herní novinařina a provoz webové stránky o počítačových hrách v praxi. „Nyní se domlouvám na přednáškách o herní žurnalistice, aplikaci interaktivních médií do vzdělání a samotnou metodikou psaní Středoškolské odborné činnosti,“ přibližuje Viet Tran své další plány.

V oboru Historie zvítězila autorská dvojice Anna Gümplová a Adam Dvořák z Gymnázia Jihlava s prací Soupis židovských podniků v Jihlavě v letech 1939 až 1940 a jejich historický vývoj. „Nad tématem naší práce jsme přemýšleli opravdu dlouho. Měli jsme několik nápadů, ale tato tematika nakonec vyhrála, protože v jihlavském archivu k ní bylo mnoho dokumentů, ze kterých jsme mohli čerpat,“ říká k výběru zkoumané problematiky Anna Gümplová.

První místo v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory získal Albert Ferkl z Mensa gymnázia v Praze. Ke své práci Hérakleitos z Efesu – Učení, život a vliv říká: „Jako téma práce se mi Hérakleitova filozofie zdála vhodná, neboť nechává velký prostor osobní interpretaci. Na filozofii a humanitních oborech se mi líbí hlavně to, že mi pomáhají lépe pochopit svět i sama sebe, neboť ukazují, jak lidé přemýšlí a proč. Na vysoké škole bych rád využil svou interpretaci Hérakleitova učení a v další práci se zaměřil např. na vliv, který měl Hérakleitos na konkrétního myslitele nebo směr.“

Více o aktivitách Filozofické fakulty UK pro nadané středoškolské studenty naleznete na stránkách pro uchazeče.

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěž určená nadaným studentům středních škol a gymnázií. Letos proběhl její 35. ročník. Účastníci si zvolí téma či problém náležející do jednoho z 18 vědních oborů a odborně jej zpracují. Své výsledky představují a obhajují ve třech kolech soutěžních přehlídek. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a garantuje ji Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

www.soc.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK