Dětský koutek FF UK nabízí zázemí pro děti a jejich rodiče

Zaměstnanci i studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze mají déle než rok možnost využívat služby hlídání dětí přímo na fakultě. V dětském koutku, který je zřízen v hlavní budově fakulty v těsné blízkosti vchodu z Kaprovy ulice, je v současné době registrováno dvacet osm rodičů a přibližně deset z nich využívá služby hlídání dětí pravidelně.

Nora Koubová, studentka posledního ročníku magisterského programu na katedře sociální práce FF UK a maminka tří dětí, je koordinátorkou fakultního dětského koutkuDětský koutek byl otevřen v prosinci roku 2010. Zpočátku sloužil pouze zaměstnancům fakulty a spravovala jej externí firma. Rodičům z řad studentů se otevřel v únoru 2012, kdy byl také zaveden nový model hlídání. Nora Koubová, která dětský koutek v současné době vede, popisuje podobu modelu blíže: „Koutek funguje na principu svépomocného hlídání, o děti se zde starají rodiče využívající dětský koutek. Zapojeni jsou ale i studenti tematicky blízkých kateder. Hlídání je bezplatné.“

Díky tomu, že dětský koutek nezaměstnává školený personál, se snížily finanční náklady na jeho provoz, svépomocný model však přinesl mnoho dalších změn. Nora Koubová doporučuje rodičům, kteří mají o službu hlídání dětí zájem, aby se se zněním Pravidel a Provozního řádu podrobně seznámili: „Důležité je, aby věděli, že chůva v dětském koutku nepřebírá zodpovědnost za dítě. Tuto informaci se snažíme všude uvádět a při zápisu do koutku ji rodičům zdůrazňujeme. Vedle toho jsou v Pravidlech dětského koutku také pokyny pro rodiče a striktně daná pravidla pro chůvy. Při registraci dítěte do koutku musí rodič podepsat, že s Pravidly souhlasí.“

V dětském koutku je dětem i rodičům k dispozici nové zařízení, jehož nákup byl financován z Operačního programu Praha – Adaptabilita. Pro děti byla zřízena hrací plocha s hračkami, ale také sociální zařízení. Rodiče mohou využívat uzamykatelné skříňky, rychlovarnou konvici a mikrovlnnou troubu, v níž lze pro děti připravit jídlo. Nora Koubová zdůrazňuje, že koutek neslouží pouze jako místo hlídání dětí: „Rodiče koutek využívají také k tomu, aby si sem s dětmi mohli chodit hrát, a tak kdykoli do koutku přijdu, i v době, kdy hlídání neprobíhá, vždy tam někoho najdu.“

Služby koutku mohou využívat jak rodiče-akademici, tak rodiče-studentiVzhledem k tomu, že je dětský koutek poměrně hojně využíván, má Nora Koubová v úmyslu se i v budoucnu zasazovat o jeho fungování: „Kdyby měl dětský koutek stagnovat nebo být zrušen, byla by to škoda, protože je navštěvován. Já sama bych si přála, aby se koutek zavedl a nadále fungoval, protože když se podíváme na jiné fakulty v Praze i na ostatní vysoké školy, vidíme, že nabízejí školky i hlídání. Stálo by za to, aby koutek dostal profesionálnější rozměr. Na zajištění personálu, který by mohl děti celodenně hlídat, ale zatím chybí finanční prostředky. Je také otázka, nakolik důležité tyto změny jsou, protože koutek tak, jak funguje nyní, zvládá pokrývat poptávku. Vzhledem k tomu, že rodiče hlídání nevyžadují denně, zřejmě není potřeba nabízet stálou hlídací službu. Je ale možné, že kdyby v koutku byla každodenní profesionální služba s větší zodpovědností, rodiče by jí více věřili a své děti si nechávali hlídat častěji.“

Při první návštěvě dětského koutku rodič předkládá registrační list dítěte a podepisuje Souhlas se zpracováním osobních údajů. Od té doby již může služeb zařízení plně využívat. Hlídání se zamlouvá prostřednictvím internetového rezervačního systému minimálně tři dny předem, případně po telefonické domluvě. S fungováním dětského koutku podle nového modelu je možné se seznámit například v Obecných pravidlech a Provozním řádu dětského koutku či dalších dokumentech, které jsou vyvěšeny na internetových stránkách zařízení.

„Dětský koutek funguje mimo jiné díky velké podpoře pana tajemníka a paní dr. Pazlarové z Katedry sociální práce, kteří na počátku fungování svépomocného modelu přiložili velkou ruku k dílu a stále koutek velmi podporují,“ dodává Nora Koubová.

zpracovala Adéla Limburská


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK