Výstava Českého rozhlasu 90 let s vámi

Historické události 20. století připomíná výstava v ulicích Prahy

„Nejde nám jen o politické dějiny,“ říká k výběru témat expozice 90 let s vámi Lenka Kaloušová, studentka historie na Filozofické fakultě UK a kurátorka výstavy. Venkovní výstava, která je k vidění na různých místech v centru Prahy, připomíná prostřednictvím fotografií, textů a svědectví významné události novodobých českých dějin pohledem Českého rozhlasu.

Lenka Kaloušová se narodila v Teplicích, vystudovala obor historie na FF UK, kde také úspěšně obhájila diplomovou práci na téma „Akce Kulak na Lounsku a její obecné předpoklady“. Během studia se účastnila několika konferencí. V současné době pracuje jako muzejní pedagog v Národním muzeu. Projektu Českého rozhlasu se účastní jako kurátorka výstavy. V rámci přípravy této výstavy měla na starosti výběr fotografií, koordinaci práce na textech a tématech.Čeho se výstava 90 let s vámi týká a jak je koncipována?

Projekt se týká hlavně Českého rozhlasu, který letos slaví devadesát let. Rozhlas uspořádal akci, kdy po jednotlivých měsících mapuje, co důležitého se v českých dějinách stalo – název projektu 90 let s vámi odkazuje právě k tomu, že rozhlas tu byl celou dobu, že nejde o instituci, která stojí mimo a lidé o ní nevědí.

Na ploše těch devadesáti let jsme vybírali měsíce, kdy se z pohledu České republiky (a také Slovenska) stalo něco opravdu důležitého. Jako mezník jsme zvolili rok 1918, kdy rozhlas ještě neexistoval, vznik Československa jsme nicméně nechtěli opominout. Končíme pak povodněmi v roce 2002.

Můžete uvést nějaký příklad měsíce a s ním spojené události?

V lednu jsme připomínali Jana Palacha, v srpnu logicky srpen 1968, v červenci pak povodně. Snad jediným nesystémovým měsícem je červen, kdy se budeme věnovat spartakiádám a sletům, aby se téma trochu odlehčilo. Nejde nám jen o politické dějiny.

Obě zmíněné letní události jsou pro rozhlas velmi významné, protože rozhlas – později i televize, ale v menší míře – byl pro informovanost obyvatel v létě 1968 i 2002 zásadní. Ostatně mezi podtémata výstavy patří i role rozhlasu při jednotlivých událostech, pohled na rozhlas se v průběhu století měnil. Kromě Českého rozhlasu dojde i na jiné důležité stanice, například Svobodnou Evropu. „Hlavní proud“ se pak snaží projít událost od začátku do konce a objektivně popsat, jak to vlastně bylo.

Jak to pak vypadá v rozhlasové praxi, co čeká posluchače?

Český rozhlas si zvolil určitý den v měsíci, kdy se tématem více zabývá, a v průběhu daného měsíce se některé pořady ještě opakují. Na různých stanicích se téma probírá z různých úhlů a výstava pak utvoří finále celého roku, i když její témata jsou trochu jiná než ta rozhlasová.

Projekt se tedy netýká jen Dvojky?

Ne, týká se celého rozhlasu. Dvojka a donedávna také ČRo 6 byly prvotními organizátory, ale pořady vznikají například i na Radiožurnálu.

Samotnou výstavu budeme moci najít také v prostorách rozhlasu?

Na výstavě je zajímavé právě to, že bude rozmístěna po Praze, lidé se s ní budou moci setkat téměř na každém kroku, respektive na vybraných místech souvisejících se zmiňovanými událostmi. Instalace k Palachovi bude v Karolinu, únor a Gottwaldova promluva zase na Václavském náměstí, aby se dodržovala spojitost. K výstavě bude patřit i mapa, kde si Pražané i turisté mohou najít, kam jít a co si tam vlastně mohou přečíst. Kromě textů jsou na vybraných panelech i zvukové ukázky z rozhlasových archivů, aby si lidé mohli poslechnout dobové záznamy, které se k tématu vážou.

Kolik vám práce zabrala času?

Docela dost, až se to nezdá. Celá organizace je velmi náročná, navíc jsem vedle toho ještě pracovala na diplomové práci, takže psaní textů pro výstavu si opravdu užívám, navíc jsem se pocvičila ve zkracování důležitých historických událostí do dvaceti řádků tak, aby jim porozuměli běžní návštěvníci, nejen ti z řad profesionálních historiků.

Panely na stanovišti na nám. Jana Palacha připomínají události ze září roku 1938Co vás spojuje s Filozofickou fakultou UK?

Studuji zde historii, v květnu jsem odevzdala diplomovou práci. Moje téma sice patří do dvacátého století, ale paradoxně někam úplně jinam, než kam směřuje výstava – zpracovávala jsem téma kolektivizace v zemědělství.

Jak jste se odtud dostala do rozhlasu a následně k projektu 90 let s vámi?

Zadavatel, tedy rozhlas, vyhlásil pracovní nabídku, která mě velmi zaujala. Třeba i proto, že se nelze stále držet jen jednoho tématu, to by se nemuselo vyplatit.

Chystáte výstavě výraznější propagaci? Například webové stránky?

Ano, měla by vzniknout i webová prezentace, kde by bylo oproti výstavě ještě něco navíc. O uplynulém víkendu naplánoval rozhlas hlavní oslavy devadesátiletého výročí, kdy například vznikla studia podobná těm dávným, aby lidé viděli, jak rozhlas začínal. Chystáme také mapu výstavy, aby se návštěvníci snadno dostali ke všem panelům a mohli si prohlédnout zajímavá místa Prahy.


Více k tématu v článku univerzitního časopisu iForum:

„Mluvící“ panely v centru Prahy připomínají historické milníky 20. století

Výstavu 90 let s vámi připravil Český rozhlas ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a sdružením Post Bellum, pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy a s přispěním Národního muzea.

Výstava se koná od 1. do 23. června 2013. Věnuje se dvanácti významným událostem dějin naší země na deseti různých místech v centru Prahy.

Oficiální webové stránky výstavy 90 let s vámi a mapa s rozmístěním panelů jsou přístupné nastránkách Českého rozhlasu.

zpracovala Silvie Mitlenerová


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK