Vernisáž „Sto let pražské anglistiky“, 17. října

Vernisáž výstavy 100 let pražské anglistiky

17. října 2012

V roce 1912 byl Vilém Mathesius jmenován mimořádným profesorem anglického jazyka a literatury. V rámci stoletého výročí anglistiky na Filozofické fakultě UK proběhla v přízemí hlavní budovy vernisáž výstavy 100 let pražské anglistiky – dějiny a současnost. Zahajovací proslov pronesl děkan fakulty doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Zdroj fotografií: archiv FF UK