NECS

Konference NECS 2013 se zaměří na vzájemné vztahy politiky a médií

„Na letošní konferenci čekáme rekordní návštěvnost kolem 470 aktivních účastníků,“ přibližuje rozsah akce její programový ředitel Petr Szczepanik. Výroční konference European Network for Cinema and Media Studies (NECS) bude na půdě Filozofické fakulty UK probíhat od čtvrtka 20. do soboty 22. června.

Co vedlo organizátory k výběru tématu konference?

Téma „Media Politics – Political Media“, tedy vzájemné vztahy politiky a médií, jsme zvolili po dlouhých diskusích a myslím, že to bylo dobré strategické rozhodnutí, protože se nám podařilo vtáhnout do hry širokou škálu souvislostí. Orientuje nás k současným proměnám médií, například k otázkám angažovaných uživatelů, sdílení, autorských práv, mediální ekologie či nových forem cenzury, ale také obecněji ke společenským problémům, kterými dnes žijeme. Zároveň nás nutí připomenout si vlastní kořeny, politické rozměry teoretického myšlení o médiích, například o pojmech jako realismus, autor, mediální účinek či divák.

Filmová věda se totiž do značné míry ustavovala jako politický projekt poválečných západoevropských intelektuálů a také současná teorie staví na politických východiscích, byť si je často neuvědomuje. Sama média vždy byla bitevním polem politiky, mimo jiné ve formě sporů o vlastnickou a ideologickou kontrolu, o vztah státu ke kultuře, ale také v podobě korupce. V neposlední řadě pak vnitřními politickými spory žije i profesní komunita filmařů či obecněji mediálních profesionálů, což se následně promítá do rozhodování o tvůrčích nebo personálních otázkách – to je dosud téměř neprobádaná oblast.

Co letošní konference může účastníkům nabídnout?

Konference, která vznikla před osmi lety, roste nejen počtem příspěvků a panelů, ale také různorodostí témat a formátů. I v tomto roce přibylo několik novinek: zavedli jsme například workshopy s praktiky, hlavně producenty a organizátory festivalů, a také takzvané poster forum, na němž budou doktorandi prezentovat své projekty formou vizuální zkratky, jakéhosi plakátu, což je věc běžná v exaktních vědách, ale nikoli v humanitních. Na letošní konferenci čekáme rekordní návštěvnost kolem 470 aktivních účastníků.

Komu je konference určena?

Je sice pravda, že největší skupinu členů nejspíš tvoří západoevropští doktorandi a čerství doktoři mezi pětadvaceti a pětatřiceti, ale jinak je konference určena všem zájemcům o teorii a historii médií, včetně praktiků. Zahrnuje pestré národnostní složení s nejpočetnějším zastoupením Britů, Němců, Holanďanů a Američanů, postupně ale posilují skupiny z Jižní Ameriky či Asie.

Téma letošní konference má podle mě docela silný potenciál oslovit širší okruh odborné veřejnosti. Pomohou tomu snad i zvláštní hosté, takzvaní keynote speakers: Getrud Koch, známá německá teoretička a znalkyně Kracauera, promluví o politické estetice filmových obrazů, profesorka kulturní antropologie z Oxfordu a odbornice na BBC Georgina Born připravila téma „Media Politics 2.0: from the BBC to African Media Capitalism“, třetí slavnostní přednášku přednese kritik současné kapitalizace a industrializace vizuálního vnímání, Američan Jonathan Beller.

Čím je platforma NECS jedinečná?

NECS rozjížděla skupina německých a švýcarských kolegů a kamarádů, kterým tehdy bylo něco přes 30 let. Chtěli založit asociaci filmových a mediálních studií, která by mohla být evropským protějškem americké Society for Cinema and Media Studies, největší oborové organizace na světě. Ta sice deklaruje mezinárodní záběr, ale v praxi je silně amerikocentrická. Na NECSu mám rád, že si ze svých počátků zachoval otevřený a rovnostářský charakter, je to pořád organizace nadšených lidí, kteří mají svůj obor opravdu rádi a z velké části se osobně znají. Členové mohou vstupovat do zájmových skupin, takzvaných workgroups, sdružených kolem témat jako festivaly, avantgarda nebo teorie módy, v newsletteru dostávají komplexní informace o konferencích či pracovních místech, publikovat mohou v nově vzniklém recenzovaném časopise NECSUS, ale nejdůležitější roli stejně hraje komunitní faktor: živé osobní kontakty napříč národními a jazykovými hranicemi. Noví členové jsou stále vítáni – pro začátek se mohou zaregistrovat na stránkách www.necs.org.

Všechny přednášky a diskuse probíhají v angličtině. Registrace v tuto chvíli již není možná; členům akademické obce FF UK bude umožněn volný vstup na jakékoli přednášky konference.

Výroční konference European Network for Cinema and Media Studies

Filozofická fakulta UK v Praze, 20.–22. června 2013

Konference vznikla před osmi lety v Berlíně jako výroční akce organizace NECS (European Network for Cinema and Media Studies), která si klade za cíl podporu teoretického i historického výzkumu filmu, televize a dalších audiovizuálních médií. Letošní osmý ročník se bude konat, podobně jako ty předchozí, ve významné evropské metropoli – po Berlíně, Vídni, Budapešti, Lundu, Istanbulu, Londýně a Lisabonu přichází na řadu Praha. Důležitou roli při výběru místa konání sehrála nedávno založená Česká společnost pro filmová studia (CEFS), která je národním partnerem mezinárodního NECSu. Témata a formáty konference zahrnují estetiku, historii, sociologii, filozofii a politiku médií, specializované panely o dějinách filmové recepce, workshopy s producenty a organizátory festivalů a také zvláštní fóra, na nichž se budou představovat nové projekty a publikace formou vizuální zkratky, takzvaného posteru. Toto vše by nebylo možné bez podpory organizujících a sponzorských institucí: kromě Filozofické fakulty UK jsou to filozofické fakulty MU a UP, projekt OPVK „FIND“, Národní filmový archiv, Hlavní město Praha a Česko-německý fond budoucnosti.

Webové stránky:

European Network for Cinema and Media Studies (NECS): www.necs.org

Konference NECS 2013 na Facebooku: www.facebook.com/NECSConferencePrague2013

Česká společnost pro filmová studia (CEFS):www.cefs.cz

za organizační tým konference NECS Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D., programový ředitel konference

zpracovala Hana Bednářová


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK