Dětská univerzita – shrnutí

Hledání Sofie: Filozofická fakulta UK pořádala dětskou univerzitu

Filozofická fakulta UK ukončila ve středu 22. května 2013 první ročník „dětské univerzity“. Projekt s názvem Hledá se Sofie byl určen dětem navštěvujícím 2. až 5. třídu základní školy, který hravou formou seznamoval malé posluchače s univerzitním prostředím a významnými obory fakulty. Kapacita kurzu 25 dětí byla naplněna prakticky okamžitě po zveřejnění výzvy k podání přihlášek.

„Univerzitnímu prostředí je často neprávem vytýkáno, že se svým způsobem uzavírá do sebe. Právě tzv. dětská univerzita je pro

 

mě dokladem toho, že jsme otevřeni všem, kteří chtějí porozumět světu. Jde nám o to, aby studium nebylo považováno dětmi za něco spojeného pouze s „povinností“, ale bylo vnímáno především jako zajímavá a dobrodružná cesta poznávání,“ uvedl děkan Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

 

Koncept dětské univerzity vychází ze vzoru některých podobných úspěšných projektů nejen v České republice, ale i v zahraničí, které přibližují vzdělání nejmladší generaci a zároveň otevírají brány akademické půdy.

V rámci devadesátiminutových přednášek byli účastníci projektu na FF UK seznamováni s historií, jazykovědou, dějinami umění, egyptologií, tlumočnictvím či divadelní vědou. „Naučili se poznat na obrázcích patronku univerzity sv. Kateřinu, správně nakreslit hieroglyfy, vyzkoušeli si práci v tlumočnické kabině nebo se naučili několik slov ve znakovém jazyce,“ dodává organizátorka akce PhDr. Karolína Chundelová.

Děti navštívily nejen budovu filozofické fakulty, ale také Karolinum, zákulisí Národního divadla, Národní galerii, prošly se po Starém Městě s historiky, mohly si vyzkoušet tlumočnické kabiny, ponořily se do tajů hieroglyfů nebo zkusily vyjádřit několik slov v českém znakovém jazyce.

Setkání dětí s vysokoškolskými pedagogy bylo zajímavé pro obě strany. Děti se alespoň částečně seznámily s tím, co se na fakultě a jejích katedrách a ústavech dělá a co je smyslem práce zde, pedagogové byli překvapeni znalostmi dětí i jejich zvídavostí a zápalem. Celkově vládla hodně příjemná atmosféra a nikdo z přítomných určitě nelitoval, že se dětské univerzity zúčastnil.

Na závěrečném slavnostním setkání za účasti rodičů byly účastníkům na půdě Filozofické fakulty UK předány děkanem fakulty malým absolventům symbolické diplomy.

Díky úspěchu letošního ročníku se bude na podzim otevírat další, budou se moci přihlásit děti ze 3.–5. tříd ZŠ.

fotogalerie

V Praze dne 11.6.2013

zpracovala Marta Kučerová


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK