Předání zlaté pamětní medaile UK v Praze profesorovi Peteru Demetzovi, 11. prosince 2012

Předání zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze profesorovi Peteru Demetzovi

11. prosince 2012

Zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy v Praze předal prof. Peteru Demetzovi (Yale University) 11. prosince prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. Prof. Demetz poté proslovil přednášku s názvem Gymnazista jménem Bolzano prosí Libuši o ochranu a pomoc (1796).

Více k tématu v článku Vyťukat si pravdu na internetu nestačí

Zdroj fotografií: archiv FF UK