O roli veřejnoprávních médií budou na Filozofické fakultě UK diskutovat ředitelé České televize a Českého rozhlasu

 

Veřejnou diskusi o roli veřejnoprávních médií v České republice Veřejnoprávnost? Vyváženost? Objektivita?, která se uskuteční v úterý 21. května 2013 v čase 16.00–18.00 ve Velké aule FF UK (místnost č. 131), pořádá Filozofická fakulta UK v Praze a Fakulta sociálních věd UK v Praze. Pozvání k diskusi přijali ředitelé České televize a Českého rozhlasu a odborníci na mediální problematiku.

„Jako akademická půda bychom rádi do tematiky role a kvality našich veřejnoprávních médií vnesli věcný pohled odborníků na mediální problematiku a zároveň nechali promluvit hlavní garanty – generální ředitele České televize a Českého rozhlasu. Od diskuse si slibuji kritické pojmenování problémů a přístupu vedení našich veřejnoprávních médií s nastíněním výhledu do budoucna,“ uvedl děkan Filozofické fakulty UK v Praze doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.


Pozvání do debaty přijali:

Ing. Petr Dvořák, MBA, generální ředitel České televize

MgA. Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu

Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., Metropolitní univerzita Praha

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK v Praze


Moderátor debaty:

Jakub Jirsa, Ph.D., Filozofická fakulta UK v Praze


Akce se uskuteční ve Velké aule FF UK (místnost č. 131), nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

On-line přenos debaty bude zajištěn.


Kontaktní osoba:

PhDr. Petra Zia Sluková, Ph.D. (koordinátorka vnějších vztahů FF UK)

e-mail: petra.slukova@ff.cuni.cz, tel.: 221 619 822

 


Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)

Plakát diskuse


Praha 20. 5. 2013

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK