Evaluace letního semestru 2013

Kurzy letního semestru se dají hodnotit i v mobilu

 

Hodnocení výuky by mělo být pro studenta běžnou součástí akademického roku,“ říká Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení, o elektronických evaluacích výuky a dále se k nim vyjadřuje v rozhovoru. Do evaluací je možné se zapojit až do půlky června.


V poslední den výuky jste spustili studentské evaluace. Oproti zimnímu semestru je ale zatím zájem menší: tehdy v první den evaluací studenti vyplnili přes pět tisíc dotazníků, teď jen dva tisíce. Čím to je?

Uvidíme, jaké bude konečné skóre. Předpokládám, že studenty nyní ještě zaměstnával závěr semestru a že si během specifického režimu zkouškového období na vyplňování dotazníků čas najdou. Když se podíváte na graf (viz obrázek 1), tak se zároveň ukazuje, že hodnocení letního semestru bývá trochu slabší než po semestru zimním: tam totiž hned vzápětí navazuje výuka letního semestru a přihlašování se do kurzů, takže to studenty patrně víc drží u myšlenek na studium, ne na prázdniny jako teď.

Vývoj počtu odevzdaných, resp. odeslaných dotazníků od roku 2009.

Očekáváte, že se vám vrátí opět přes 20.000 vyplněných dotazníků?

Určitě bychom si to přáli. Normální je kurzy hodnotit, dát fakultě zpětnou vazbu – není to ani nic namáhavého, ani nic složitého, měla by to být pro studenta stejně běžná součást akademického roku, jako je zápis do dalšího ročníku nebo přihlašování se ke zkoušce. Připravili jsme proto evaluační aplikaci tak, aby byla pro studenty co nejpohodlnější. Každý dostal e-mail s přímým přístupem ke svým zapsaným kurzům, pro odeslání dotazníků pak stačí vyplnit jen dvě povinné otázky u předmětu, ty jsou označené červeně.

A vůbec není nutné zhodnotit všechny kurzy najednou, aplikace si „pamatuje“ i rozpracovaná hodnocení. Jsme samozřejmě raději, když studenti vyplní víc otázek než jen ty povinné – a zejména je dobré, když vyplní i otázku textovou, která umožňuje sdělit něco nad rámec připravených hodnoticích škál, kde se jen zaklikne jedna z variant. Textový komentář pokládají vyučující i lidé z vedení fakulty za nejcennější zpětnou vazbu.


Změnila se od minula nějak fakultní evaluační aplikace? Jaké novinky uživatelům přináší?

Ano, změnila. Během zimy jsme nasbírali řadu připomínek, některé jsme už zapracovali a další drobná vylepšení, vycházející z návrhu studentů a učitelů, chystáme na příští semestr. Především jsme zpřehlednili to, co působilo zmatky: například u obecných otázek už studenti nemusejí uvádět, který obor hodnotí (viz obrázek 2). A oproti zimě nyní také funguje hodnocení kurzů z mobilu.

Z dalších změn je tu nová možnost, že textový komentář nyní může jako „skrytý“ označit i student, který ho odesílá, nikoliv jen pedagog; pak je to vlastně soukromý vzkaz pro vyučujícího, vedení katedry a vedení ústavu. Vyšli jsme také vstříc pedagogům, například jsme jim umožnili, aby u svých předmětů přidali k šesti základním otázkám i svou vlastní – zatím to zkoušejí jen někteří a pro své studenty připravili třeba otázku „Zhodnoťte svou vlastní aktivitu v rámci předmětu“. Rekordmanem v pokládání vlastních otázek se teď stal proděkan Špinka, což poznají studenti filosofie…

 

Zpracování tzv. „obecných otázek“ se změnilo: studenti už do nich nemusejí vypisovat, jaký obor hodnotí. Evaluace jsou ale jinak striktně anonymní.


Zapojte se do hodnocení kurzů letního semestru, které je možné provést do 16. června: hodnoceni.ff.cuni.cz.

Podrobnosti o evaluacích, jejich finanční nákladnosti, fakultní historii i jejich celkovém smyslu jsou k dispozici ve FAQ.


FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK