Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století

Univerzita Karlova si cyrilometodějské výročí připomene konferencí

Otázkou, jakou roli hrála cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, se na půdě Karolina budou zabývat odborníci z různých oborů. Odkaz obou světců totiž přetrvává dodnes jako symbol národních hnutí a odporu proti totalitám.

Od pondělí 3. do čtvrtka 6. června 2013 se na půdě Karolina bude konat konference s názvem Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století. Na slavnostním zahájení vystoupí například Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský; ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR prof. Ph.D. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., či rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Odborná část konference nabídne téměř dvě desítky příspěvků českých, slovenských i dalších zahraničních historiků, etnografů a teologů.

Letošní 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu si připomínají církevní představitelé jako počátek křesťanství na našem území, ale také odborná veřejnost, protože tyto osobnosti položily základy vzdělanosti a státnosti u nás. Jejich čin měl dalekosáhlé důsledky: Cyril a Metoděj zanechali stopu v lidové zbožnosti, ve výtvarném umění, literatuře nebo architektuře. Specifické postavení mají i v současných církvích v celé řadě slovanských zemí.

Mgr. Marek Junek, Ph.D., vedoucí Katedry středoevropských studií Filozofické fakulty UK, organizuje konferenci Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století„Připomínka obou osobností byla také důležitým momentem v rámci národních hnutí v 19. a 20. století nejen v Českých zemích, ale i třeba na Slovensku anebo na Balkáně. Díky Proglasu, v kterém se v úvodu psalo, jak jsou důležité národní jazyky, dochází k rozvoji národních hnutí. Cyrilometodějská tradice měla velký význam i v období totalitních režimů, připomeňme například výročí úmrtí Metoděje v roce 1985, které se stalo velkou protirežimní demonstrací,“ upozorňuje na důležitost odkazu obou věrozvěstů v moderních dějinách organizátor konference Mgr. Marek Junek, Ph.D., vedoucí Katedry středoevropských studií FF UK.

Příspěvky přednášejících na konferenci doplní promítání dokumentárního dramatu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů, který vznikl v koprodukci s Českou a Slovenskou televizí.

Kromě pořádání konference se Filozofická fakulta UK angažuje v propagování odkazu Cyrila a Metoděje v dalším projektu – Evropské kulturní stezce. Tato celoevropská kulturní aktivita, na níž se podílí řada vzdělávacích a kulturních institucí, propojuje jednotlivé země, kde se Cyril a Konstantin pohybovali, a vede širokou veřejnost po jejich stopách. V následujících letech se ale plánují i další aktivity, například putovní výstavy, veřejné přednášky, workshopy, vysokoškolské semináře i vydání monografie k výročí a sestavení tematické bibliografie.

Cyril a Metoděj výrazně formovali národní hnutí v 19. století, říká doktor Junek [iForum, časopis Univerzity Karlovy, 30. května 2013]

Prezentační materiál konference (PDF)

Program konference (PDF)

Konference Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení, jež je součástí celonárodních cyrilometodějských oslav i projektu Dny lidí dobré vůle, připomíná 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Slavnostní zahájení konference se uskuteční v prostorách Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) dne 3. června 2013 v 18:30. Odborná část konference bude probíhat v historických prostorách Karolina ve dnech 4.–6. června 2013.

Organizátoři konference:

Historický ústav Akademie věd České republiky

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Celonárodní oslavy jubilea vyvrcholí tradiční červencovou poutí na Velehrad v rámci tzv. Dnů lidí dobré vůle.

www.velehrad.eu

zpracovala Kristýna Tesařová


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK