Výstava Tys mě vedl… ALOIS KLAR (1763–1833) a péče o nevidomé v Čechách

 

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 16. dubna 2013 v 17 hod. v Křížové chodbě Karolina. Výstavu k 250. výročí narození Aloise Klara, zakladatele péče o nevidomé v Čechách, připravila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci se Společností pro obnovu památek Úštěcka, Střední školou a Mateřskou školou Aloyse Klara a Technickým muzeem v Brně. Výstavu bude možné v Karolinu zhlédnout do 31. května 2013, a to od pondělí do pátku vždy od 10 do 18 hod. (kromě 1. a 8. května).

Výstava představuje mimořádnou osobnost počátku 19. století – Aloise Klara, zakladatele ústavu pro nevidomé v Praze na Malé Straně. Připomíná též jeho následovníky, kteří v udržování tradice péče o nevidomé v Čechách pokračovali. Alois Klar, rodák ze severočeského Úštěka, čestný občan královského hlavního města Prahy a královského města Litoměřic, profesor a děkan filozofické fakulty pražské univerzity, zásadním způsobem změnil přístup k nevidomým na našem území. Jeho důraz na jejich začlenění s respektem a plným porozuměním byl na svou dobu zcela ojedinělý a je vnímán jako první pokus o integraci nevidomých.

Alois Klar představuje fascinující osobnost akademického i uměleckého světa. Ze slabých sociálních poměrů se dokázal dostat až na samotný vrchol tehdejší společnosti. Jeho životním cílem bylo změnit postavení nevidomých ve společnosti, v čemž bez přehánění předběhl svoji dobu,“ uvedl k chystané výstavě její spolukurátor doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan Filozofické fakulty UK.

 

Všechny panely a popisky vystavených předmětů jsou převedeny do Braillova písma. Mezi nejzajímavější exponáty patří poklepové kladívko a pero, které použil císař František Josef I. v roce 1907 při slavnostním zahájení stavby nové budovy Klarova ústavu, a stříbrná pamětní mince, již vydala ke 250. výročí narození Aloise Klara Česká národní banka. Vítězný návrh autora Branislava Ronaie a mince samotná budou poprvé představeny u příležitosti zahájení této výstavy. Záštitu nad výstavou převzalo Ministerstvo kultury ČR, primátor hlavního města Prahy a starosta města Litoměřic.

Kontaktní osoba:

Mgr. Karolína Chundelová (spolukurátorka výstavy)

e-mail: karolina.chundelova@ff.cuni.cz, tel.: 221 619 364


Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)

Plakát výstavy (PDF)


Praha 15.4.2013

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK