Den s vědou na Filozofické fakultě UK

 

Ve středu 17. dubna 2013 13:00–22:00 se na Filozofické fakultě UK uskuteční druhý ročník Dne vědy FF UK. Přednášet budou přední vědecké kapacity na poli společenských věd, představí se úspěšní studenti doktorského studia a proběhnou interaktivní workshopy reprezentující vzájemnou spolupráci humanitních a exaktních věd. Součástí bude i panelová diskuse My a oni: Vztahy mezi kulturami z mezioborové perspektivy a zahájení výstavy Jazyk, písmo, interpretace.

Děkan Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., k chystané akci uvedl: „Vedle vědeckých osobností představujeme na Dni vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze i šíři oborů, mladé talenty, hravou vědu a způsoby, jakými lze rozvoj samotné vědy podpořit. Přitom však stále máme na vědomí jednu ze základních charakteristik filozofické fakulty – schopnost jejích frekventantů kriticky vnímat svět kolem nás, analyzovat jej a předkládat výsledky svého bádání veřejnosti.“

Mezi více než dvěma desítkami přednášejících vystoupí například historik a sociolog PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., hispanista a bohemista doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D., filmový historik doc. PhDr. Mgr. Ivan Klimeš, fonetik doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., environmentální socioložka Mgr. Iva Zvěřinová a další významné osobnosti ze sféry humanitních věd.

Od 13:00 hod. bude probíhat panelová diskuse My a oni: Vztahy mezi kulturami z mezioborové perspektivy, která nabídne spektrum možných pohledů na problematiku mezikulturních vztahů. Jako hosté diskuse jsou pozváni zástupci historických, sociologických, politologických, psychologických a filozofických disciplín.

Slavnostní zahájení výstavy Jazyk, písmo, interpretace se uskuteční při číši vína ve foyer v 18:00 hod.

Den vědy FF UK je otevřen všem zájemcům nejen z řad akademické a vědecké obce, ale především široké veřejnosti a uchazečům o studium. Vstup je volný.

Kompletní program a podrobné informace o Dni vědy FF UK naleznete v příloze či na webových stránkách www.denvedy.cz, kde bude možné sledovat vybrané příspěvky v přímém přenosu on-line.

 

Přednášející, kteří vystoupí na Dni vědy FF UK, rádi poskytnou rozhovory či materiály pro mediální výstupy. V případě zájmu o bližší informace nebo zprostředkování kontaktu je možné se obrátit na koordinátorku pro vnější vztahy FF UK Petru Ziu Slukovou (petra.slukova@ff.cuni.cz).

Ke stažení:

Tisková zpráva (.pdf), Tisková zpráva (.doc)

Přednášející Dne vědy FF UK (.pdf)

Program Dne vědy FF UK (.pdf)


Praha 11. 4. 2013

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK