Česká lingvistická olympiáda

Úspěšní řešitelé České lingvistické olympiády budou reprezentovat ČR v Manchesteru

V pátek 26. dubna proběhlo na půdě Filozofické fakulty UK v Praze národní kolo České lingvistické olympiády. Analytické jazykové schopnosti v něm podrobilo zkoušce přes čtyřicet středoškolských studentů.

Národnímu kolu České lingvistické olympiády (ČLO) předcházelo kolo školní. Školy, které o olympiádu měly zájem, si školní kolo zorganizovaly samy a řešení účastníků zaslaly organizátorům ČLO k vyhodnocení. Na základě výsledků byli vybráni ti nejúspěšnější, kteří obdrželi pozvání k účasti v národním kole.

„Letos se školního kola zúčastnilo zhruba 450 účastníků, z nichž jsme podle počtu získaných bodů určili 56 postupujících. Z těch dorazilo 43 studentů. Naším cílem bylo vybrat čtyři nejlepší, kteří budou reprezentovat ČR na letní Mezinárodní lingvistické olympiádě. Tito studenti navíc získávají možnost zúčastnit se Letní školy lingvistiky v Dačicích,“ říká jeden z organizátorů ČLO Vojtěch Diatka.

Úlohy testu překládal nebo sám vytvářel organizační tým ČLO, který sestává z jedenácti studentů ponejvíce Filozofické fakulty UK a Matematicko-fyzikální fakulty UK. Úlohy nevyžadují předběžné lingvistické znalosti, testují hlavně analytické myšlení: pracuje se s texty, v nichž je třeba odhalit určitý vzorec a ten popsat.

Národní kolo trvalo pět hodin a bylo rozděleno na dopolední a odpolední část. Součástí programu byla prezentace pěti ústavů z Filozofické fakulty, které zajišťují výuku lingvistických oborů; za Matematicko-fyzikální fakultu UK byl představen Ústav formální a aplikované lingvistiky. Středoškolští účastníci se tak dozvěděli, co mohou na těchto ústavech studovat a čím se ústavy zabývají v rámci svých výzkumných činností.

„Podstatou celé olympiády je snaha šířit povědomí o různých přístupech k lingvistice, s kterými se studenti na středních školách běžně nesetkají. Upřímně doufáme, že studentům rozšiřujeme horizonty a představujeme, jaká věda se dá studovat. To je jedním z největších přínosů pro účastníky,“ dodává Vojtěch Diatka.

Na prvních čtyřech místech národního kola se umístili Matyáš Medek (Gymnázium Mozartova v Pardubicích), Magdaléna Piherová (Gymnázium Strakonice), Radovan Švarc (Gymnázium Česká Třebová) a Štefan Földesi (Gymnázium Vodňany).

Česká lingvistická olympiáda

Česká lingvistická olympiáda (ČLO) byla poprvé uspořádána v minulém roce, kdy do celostátního kola byli účastníci nominováni na základě výsledků dosažených v lingvistickém korespondenčním semináři Pralinka a v Olympiádě z českého jazyka. Letos organizaci ČLO zaštítila Filozofická fakulta UK a Matematicko-fyzikální fakulta UK a olympiáda se stala samostatnou soutěží. Cílem ČLO je zvýšení zájmu středoškoláků o jazyky a jejich zkoumání a výběr těch nejlepších řešitelů pro reprezentaci Česka na Mezinárodní lingvistické olympiádě.

Mezinárodní lingvistická olympiáda

Mezinárodní lingvistická olympiáda (International Linguistic Olympiad, IOL) je každoroční klání týmů mladých jazykovědců z více než 25 zemí celého světa. Účastníci řeší část úloh samostatně, část v týmu. Podmínkou účasti je věk do 19 let. Loni, kdy se konala ve Slovinsku, se jí po dlouhé době účastnil i český tým.

zpracovala Radka Mačugová


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK