Na Filozofické fakultě UK se setkají její absolventi

V rámci znovuobnovení vztahu se svými bývalými studenty pořádá Filozofická fakulta UK v Praze dne 12. prosince 2012 od 16 do 21 hod setkání svých absolventů. „Jsem velmi rád, že se do prvních kroků

komunikace s našimi absolventy pouštíme. Stále totiž věřím v pravdivost teze, že příslušnost k akademické obci nekončí na naší univerzitě promocí,“ uvedl děkan FF UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Setkání zahájí v 16 hod diskuze na téma uplatnitelnosti humanitních věd v České republice za účasti zástupců akademické obce, privátního sektoru i médií (prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., PhDr. Jiřina

Šiklová, CSc., Mgr. Petra Jedličková Štogrová, Ph.D., Martin Komárek, Ondřej Šteffl), moderovaná děkanem FF UK doc. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D. Ke shledání se svými kolegy či pedagogy ze studií budou mít absolventi příležitost přímo na svých domovských katedrách a ústavech, které od 17 hod otevřou své dveře. Zástupci jednotlivých pracovišť budou přicházející informovat o současném stavu, proběhlých změnách či dalších plánovaných oblastech rozvoje oboru.

V rámci programu proběhne od 17 hod cyklus přednášek absolventů FF UK, kteří se úspěšně uplatnili v médiích, neziskovém sektoru, komerční či soukromé sféře a kteří se se svými kolegy, studenty i širokou veřejností podělí o své profesní zážitky, cenné zkušenosti a doporučení z praxe. Nabídku mimo jiné přijal Mgr. Milan Fridrich, programový ředitel Česká televize, Mgr. Kryštof Mucha,

výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, či doc. PhDr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D., historik umění a autor výstavy Europa Jagellonica.

Večer zakončí vernisáž výstavy „Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze“, která proběhne za přítomnosti autora MgA. Ing. Martina Frouze Ph.D. od 18:00 hod v Knihovně Jana

Palacha.

Program, jména jednotlivých hostů a další informace k setkání absolventů můžete nalézt na webové adrese:www.absolventffuk.cz.

Praha 10.12.2012

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK