Studenti pražské Letní školy slovanských studií převezmou v Karolinu svá osvědčení

Ve čtvrtek 23. srpna 2012 v 15.00 ve Velké aule staroslavného Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) bude za účasti prorektora Univerzity Karlovy prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc. slavnostně zakončen 56. běh Letní školy slovanských studií, kterou organizuje Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK. Studenti během zakončení obdrží za svoje čtyřtýdenní studium českého jazyka osvědčení a budou jim uděleny příslušné kredity (ECST). Letošního běhu, který byl zahájen v sobotu 28. července, se zúčastnilo 170 studentů, 137 interních a 33 externích, a to z 36 zemí. Nejvíce účastníků v letošním roce přijelo z Německa, velký zájem ze strany frekventantů vzbudila LŠSS také ve Francii, Japonsku, Tchaj-wanu či Rusku.

Posluchači navštěvovali kurzy českého jazyka, které byly rozděleny do čtyř stupňů podle úrovně jazykových znalostí. Pro začátečníky a mírně pokročilé byla výuka organizována na základě zprostředkujícího jazyka (angličtiny, němčiny a francouzštiny), středně pokročilí měli po základním kurzu možnost zdokonalovat své znalosti ve volitelných kurzech věnovaných čtení a psaní, analýze textů, všeobecné konverzace a konverzace o sociokulturních otázkách. Pokročilí studenti měli kromě jazykových kurzů výběrový seminář českých reálií, seminář české gramatiky nebo seminář konverzace a seminář konverzace o české kultuře. Organizovány pro ně byly i tři přednáškové cykly – jeden jazykovědný a literárněvědný a druhý kulturněhistorický. Třetí cyklus přednášek proslovených anglicky a německy byl určen zájemcům o českou historii a kulturu, pro které by bylo náročné vyslechnout přednášky v českém jazyce. Mezinárodní bohemistické veřejnosti se tak představila celá řada našich vynikajících odborníků působících nejen na Filozofické fakultě a dalších fakultách Univerzity Karlovy, ale i akademických ústavech a dalších institucích. Nabídku pro studenty doplňovaly odpolední fakultativní konzultace s profesionální fonetičkou, o které byl mimořádně velký zájem.

Tradiční součástí LŠSS je také bohatý kulturní a společenský program. Odpoledne se účastníci letošního běhu vydali na celou řadu vycházek po Praze, např. kolem pražských pomníků a divadel, na Petřín nebo Stromovkou k Trojskému zámku. Ve spolupráci s Úřadem vlády ČR měli studenti jedinečnou možnost prohlédnout si Kramářovu vilu, rezidenci českých předsedů vlád. Sobotní celodenní výlety směřovaly do různých regionů České republiky (Ratibořice, Tábor, Český ráj), odpolední nedělní pak představily zajímavá místa Středočeského kraje (Kutná Hora, Nymburk, Smetanovy Jabkenice). Setkání s předními osobnostmi české vědy a kultury na zámku v Lužanech,které se uskutečnilo na pozvání představitelů nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, velmi příjemným a podnětným způsobem program završilo. Všechny odpolední a večerní akce byly koncipovány tak, aby tvořily integrální součást vzdělávacího a kulturního působení Letní školy slovanských studií a přispívaly k přátelské atmosféře letních dní, během kterých se čeština stala alespoň na jeden měsíc jazykem vpravdě světovým.

 

Praha 23.8.2012

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK