VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

Obsah

  • Čl. 1 Jednooborové a dvouoborové studium
  • Čl. 2 Studijní plán
  • Čl. 3 Konkretizace studijních plánů: rozvrh a anotace
  • Čl. 4 Zápis do studia
  • Čl. 5 Zápis do dalšího ročníku
  • Čl. 6 Zápis předmětů na začátku semestru
  • Čl. 7 Zkoušky a další formy kontroly studia předmětu
  • Čl. 8 Státní zkouška
  • Čl. 9 Bakalářská a diplomová práce
  • Čl. 10 Účinnost a přechodná ustanovení

Plný text opatření

2012-20 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK.pdf