VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 16/2012 k výkonu spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah

 • Čl. 1. Základní ustanovení
 • Čl. 2. Vymezení základních pojmů
 • Čl. 3. Organizace spisové služby
 • Čl. 4. Příjem dokumentů
 • Čl. 5. Evidence a označování dokumentů
 • Čl. 6. Rozdělování a oběh dokumentů
 • Čl. 7. Spisy
 • Čl. 8. Vyřizování dokumentů
 • Čl. 9. Vyhotovování dokumentů
 • Čl. 10. Podepisování dokumentů a užívání razítek
 • Čl. 11. Odesílání dokumentů
 • Čl. 12. Kopie a druhotisky dokumentů
 • Čl. 13. Ukládání dokumentů
 • Čl. 14. Vyřazování dokumentů a skartační řízení
 • Čl. 15. Digitální dokumenty
 • Čl. 16. Dokumenty jiných součástí UK
 • Čl. 17. Přechodná ustanovení
 • Čl. 18. Závěrečná ustanovení

Plný text opatření

2012-16 k výkonu spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.pdf