Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze převzala stipendia pro studium na prestižních britských univerzitách

V červnu 2012 již po šesté převzal děkan FF UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. a proděkanka pro zahraničí prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. od zástupce Anglo-Czech Educational Fund stipendia pro mladé vědecké pracovníky určená pro studium na prestižních britských univerzitách. Pro akademický rok 2012/2013 bylo z celkového počtu sedmi uchazečů stipendium uděleno čtyřem.

Anglo-Czech Educational Fund je nadace založená panem Arnoštem Kramerem, který v roce 1948 emigroval do Velké Británie. Nadace si klade za cíl podporovat roční studijní a vědecké pobyty vynikajících studentů – doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii. S ohledem na původní záměr zakladatele nadace, který byl motivován především vlasteneckým cílem pomoci zachovat bezprostřední kontakt špičkové české vědy a vysokého školství s výkvětem britské vědy a vysokých škol, posláním tohoto stipendia je umožnit nejtalentovanějším mladým badatelům a učitelům FF UK stipendijní pobyt na prestižních školách v Británii. Předpokládá se, že uchazeči jsou vesměs již vyzrálé osobnosti a že během stipendijního pobytu v Británii rozšíří své vědomosti o poznatky a zkušenosti, jaké nelze získat v České republice. Během pobytu by měli být schopni dokončit svou magisterskou nebo doktorskou práci, případně k publikaci připravit nedávno obhájenou práci. Uchazeči musí mít v příslušné instituci již navázaný kontakt a z dopisu, který se přikládá k přihlášce, musí být zřejmé, že škola má o uchazeče zájem. Důležitou podmínkou pro získání tohoto stipendia je také perspektiva, že stipendista bude po návratu do České republiky i nadále úzce spolupracovat s FF UK.

V akademickém roce 2012/2013 budou ve Velké Británie studovat a vědecky pracovat dva studenti doktorského studia a dva mladí vědečtí pracovníci FF UK. Jedná se o studijní pobyty na University of Central Lancashire, Oxford Brooks University, University College London a London School of Economics. Podpořeni byli kandidáti z oboru klasická archeologie, historie, moderní hospodářské dějiny a český znakový jazyk. Jedná se o zcela mimořádnou podporu vědeckých pracovníků, která pomáhá propojovat mladé české vědecké pracovníky v oblasti humanitních věd se světovými pracovišti.

Praha 25.7.2012

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK