Vznikne Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií (LABELS)

Filozofická fakulta UK (FF UK) a Psychologický ústav AV ČR uzavřely 24. 11. 2011 smlouvu o založení společného pracoviště, Laboratoře behaviorálních a lingvistických studií (LABELS). Laboratoř bude fungovat na půdě Psychologického ústavu v Hybernské ulici na Praze 1, který jí poskytne technické vybavení a odbornou erudici svých pracovníků. K vybavení laboratoře mimo jiné patří zařízení na sledování očních pohybů (eye-tracker), počítače a programové vybavení pro přesné měření rychlosti reakcí a audiovizuální záznamová zařízení. Činnost laboratoře koordinuje pětičlenná odborná rada laboratoře sestávající z odborníků na behaviorální studia a lingvistiku. V současné době odborná rada pracuje ve složení Filip Smolík (Psychologický ústav AV ČR, vedoucí laboratoře), Jiří Lukavský (Psychologický ústav AV ČR), Eva Lehečková (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK), Luděk Stehlík (Katedra psychologie FF UK) a jako externí člen Cyril Brom (Matematicko-fyzikální fakulta UK).

Laboratoř začala ve zkušebním režimu fungovat na začátku roku 2012, první výzkumné projekty v ní pak bude možné realizovat od letního semestru. Studenti a pracovníci FF UK tak získají možnost podílet se na experimentálním výzkumu lidského chování, poznávacích procesů a jazykové komunikace. Studenti a pracovníci FF UK budou mít příležitost navrhovat a v laboratoři realizovat vlastní výzkumné projekty v rámci své výzkumné činnosti nebo v rámci přípravy disertačních, diplomových a dalších studijních prací. Pro studenty to bude i příležitost získat přímé zkušenosti s různými výzkumnými metodami. Všechny informace týkající se laboratoře LABELS budou zveřejněny na webových stránkách laboratoře, které se připravují.

Praha 22. 2. 2012

pr@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK