Kulatý stůl Hodnocení vědy v ČR – minulost a výhled do budoucna

Ve středu 21. 3. 2012 od 14:00 hod. se u příležitosti Dne vědy Filozofické fakulty UK uskuteční kulatý stůl na téma Hodnocení vědy v ČR – minulost a výhled do budoucna za přítomnosti hostů prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M., poradce premiéra ČR pro vědu a výzkum; Radka Špicara, M. Phil., viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR; a RNDr. Jiřího Rákosníka, CSc., vědeckého pracovníka AV ČR.

Diskusi, která se zaměří na dosavadní vývoj a budoucí výhledy hodnocení vědy a výzkumu v České republice, bude moderovat děkan Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. „Naším cílem je prezentace názorů relativně sevřené skupiny diskutujících, kteří jednak reprezentují různé přístupy a oblasti výzkumu, jednak hrají mnohdy skutečně klíčovou roli v celém procesu. Bude se jednat o první takto otevřenou diskusi podobně zásadních aktérů,“ říká doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Diskuse se bude konat v místnosti č. 104 na hlavní budově Filozofické fakulty UK v rámci Dne vědy FF UK, kde budou prezentovány nejnovější výzkumy a poznatky z oblasti humanitních a sociálních věd.

Mezi více než dvěma desítkami přednášejících budou například religionista a sociolog prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., teatrolog prof. PhDr. Vladimír Just, CSc., anglista a překladatel prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., kunsthistorik prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., a další významné osobnosti ze sféry humanitních věd. Den vědy FF UK je otevřen všem zájemcům nejen z řad akademické a vědecké obce, ale především široké veřejnosti a uchazečům o studium.

Pro více informací o programu Dne vědy FF UK a pro sledování příspěvků v přímém přenosu on-line navštivte webové stránky www.denvedy.cz.

V případě zájmu o bližší informace či zprostředkování kontaktu s našimi přednášejícími kontaktujte koordinátorku pro vnější vztahy FF UK Petru Ziu Slukovou (petra.slukova@ff.cuni.cz; 00 420 775 090 470).

Praha 19. 03. 2012

 

pr@ff.cuni.cz

Tisková zpráva ve formátu pdf


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK