Zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy byly předány Ivanu Klímovi a Jiřímu Stránskému

 

30. 11. 2011 byly ve Vlasteneckém sále historické budovy Karolina uděleny zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy Ivanu Klímovi a Jiřímu Stránskému. Toto významné ocenění, udělené oběma spisovatelům v souvislosti s jejich působením v čele českého PEN klubu po roce 1989 a zastáváním a prosazováním principů svobody a demokracie, bylo slavnostně předáno rektorem Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc. Pro Filozofickou fakultu UK v Praze to byla také symbolicky jedna z akcí Roku svobody slova, o jejíž šíření se oba ocenění zasloužili zcela mimořádným způsobem.

Jiří Stránský (12. 8. 1931 v Praze) byl z politických důvodů vyloučen z gymnázia a během svého života vystřídal několik manuálních profesí. V roce 1953 byl za velezradu odsouzen k osmi letům vězení, prošel i pracovními tábory včetně jáchymovských uranových dolů a až do roku 1989 byl zakázaným autorem. Po nucené dvacetileté odmlce směl po roce 1989 opět publikovat své práce v tisku. Roku 1992 byl zvolen prezidentem Českého centra Mezinárodního PEN klubu a tuto funkci vykonával až do roku 2006. V roce 1995 se stal předsedou Rady Národní knihovny a setrval zde do roku 1998.

Jiří Stránský je nositelem Ceny Egona Hostovského (1992), Masarykova vyznamenání za zásluhy, důstojníkem francouzského rytířského Řádu umění a literatury (2002) a laureátem Ceny Karla Čapka za rok 2006. V roce 2011 obdržel nejvyšší skautské ocenění – Řád stříbrného vlka.

Ivan Klíma (14. 9. 1931 v Praze) svá studia češtiny a literární vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ukončil v roce 1956 diplomovou prací o Karlu Čapkovi. V letech 1941–45­­­ pobýval v koncentračním táboře Terezín. Od roku 1963 byl zástupcem šéfredaktora tehdejších Literárních novin. V letech 1969–70 přednášel na Michiganské univerzitě v Ann Arbor a po návratu do ČSSR měl až do roku 1989 zakázáno publikovat. Vykonával několik krátkodobých zaměstnání, pracoval např. jako sanitář či dělník. Od roku 1990 přednášel na univerzitách v USA, Kanadě, Novém Zélandu, v Německu atd. Na jaře 1997 působil jako hostující profesor v Berkeley v Kalifornii. V období 1989–1993 předsedal českému PEN klubu, nyní je jeho místopředsedou. Patřil mezi členy Rady Státního fondu kultury, redakční rady Literárních novin, Správní rady AMU, Římského klubu a klubu Ambassador.

Za své literární dílo byl odměněn řadou cen, mimo jiné mezinárodní Cenou Franze Kafky (2002), Cenou Karla Čapka (2010), cenou Magnesia Litera (2010). Roku 2002 obdržel od prezidenta republiky medaili Za zásluhy I. stupně.

 

V Praze dne 1.12.2011

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK