VÝHERCI LITERÁRNÍ SOUTĚŽE NA TÉMA „SVOBODA SLOVA – VČERA A DNES“ JSOU ZNÁMI

 

U příležitosti šedesáti let uplynulých od zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa do Československa v květnu 1951 se z podnětu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Českého rozhlasu uskutečnila literární soutěž pro studenty středních škol. Desítky došlých prací posoudila odborná porota a vybrala čtyři nejlepší.

Na prvních místech se umístily práce čtyř studentek a studentů – Jolana Lažová (Gymnázium Josefa Ressela Chrudim), Martina Vrtělová (Gymnázium Kroměříž), Vojtěch Vávra (Gymnázium Jana Keplera, Praha 6) a Tomáš Urbánek (Gymnázium Arabská, Praha 6).

V odborné porotě zasedli Jefim Fištejn, Jiří Stránský, Luboš Merhaut, Jakub JirsaPetr Pithart. Všichni se shodli na to, že práce měly velmi vysokou úroveň. Jefim Fištejn napsal: „Hodnotil jsem je z hlediska originality pojetí, fabulačních a stylistických kvalit. Musím říci, ze mnohé z nich na mne udělaly velký dojem.“ Z posudku Jiřího Stránského na práci Martiny Vrtělové: „Z práce je cítit odpovědná příprava, snaha vědět ještě víc, než ví. Jediná do svého pohledu „zatahuje“ filosofii a sociologii, k tomu ještě velmi funkčně. I názvy jednotlivých částí eseje (Odvaha boje za svobodu, Co to znamená být zrádcem, Cesty k moci) svědčí o tom, že je toto téma Martině Vrtělové dost blízké. Z textu je také cítit, že má nejenom nastudováno, ale i načteno, a že její načtení je určitě systematické.

Jakub Jirsa z Filozofické fakulty UK k výsledkům soutěže dodal: „Zatímco v naší myšlenkové tradici je díky historickým okolnostem svoboda slova chápána především jako hodnota, které je třeba dosahovat, zajímavé byly ty práce, které si uvědomují její problematičnost, protože svoboda slova chrání i (či především) ty myšlenky, které my sami pokládáme za špatné a mylné.“


Čtveřice vítězů se zúčastní konference Svobodně! věnující se minulosti i současnosti Rádia Svobodná Evropa dne 5. května na půdě Senátu PČR a navštíví sídlo Rádia Svobodná Evropa na pražském Hagiboru.


Kompletní výsledky soutěže včetně textů vítězných prací najdete na svobodne.rozhlas.cz. Pro další informace kontaktujte: PhDr. Petra Zia Sluková, e-mail: petra.slukova@ff.cuni.cz, tel.: 221 619 817.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

28.4.2011, Praha

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK