„SVOBODNĚ!“  Projekt připomínající 60. výročí zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa do Československa

Český rozhlas a Radio Free Europe/Radio Liberty ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Ústavem pro studium totalitních režimů a Senátem PČR přichystaly pro letošní jaro soubor akcí, které mají různými způsoby přinést jak ohlédnutí, tak tolik potřebnou aktualizaci tématu svobody slova. Na tiskové konferenci konané 1. března v budově Českého rozhlasu představili zástupci zmíněných institucí konkrétní podobu oslav výročí.

„Filozofická fakulta UK v Praze považuje do značné míry za samozřejmé, že aktivně vstupuje do projektu připomenutí šedesáti let vysílání Rádia Svobodná Evropa. Svoboda slova je ostatně hlavním tématem letošního roku na fakultě. Snažíme se připomínat nejen historické souvislosti, ale především otevírat téma svobody slova i v aktuální společenské situaci, a to především směrem k mladé generaci. Tradice Rádia Svobodná Evropa je tradicí odvahy a otevřenosti, která je i dnes velmi aktuální“, řekl děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Stehlík k důvodům zapojení FF UK do projektu.

 

Od prvního březnového dne si jistě své návštěvníky najdou poutavé a obsahově bohaté speciální webové stránkysvobodne.rozhlas.cz věnované projektu „Svobodně!“ a Rádiu Svobodná Evropa. V polovině února pak byla spuštěna literární soutěž pro studenty středních škol na téma „Svoboda slova – včera a dnes“. Výročí se budou v různých žánrech věnovat také stanice rozhlasu veřejné sužby. Oslavy pak vyvrcholí na začátku května, kdy ve společnosti Radioservis vyjde publikace (včetně CD) věnující se nejen dějinám stanice a její programové struktuře, ale i významným osobnostem, které se z éteru ozývaly více než padesát let. Těm, kteří se svobodného Československa již nedožili, bude věnovaná slavnostní mše celebrovaná v pražském kostele svaté Ludmily Mons. Václavem Malým, titulárním biskupem marcelliánským a pomocný biskup pražským.

V den, kdy si připomeneme 66. výročí Pražského povstání, tedy 5. května 2011, se na půdě horní komory českého parlamentu uskuteční celodenní konference mapující nejen významné okamžiky v minulosti RSE a osudy předních postav československé redakce. V podvečer bude v senátní Valdštejnské zahradě otevřena výstava zachycující významné historické milníky RSE prostřednictvím osobností československé redakce. Výstava trvající do poloviny června bude určena široké veřejnosti, tuzemským i zahraničním návštěvníkům hlavního města. Hlavní květnovou část oslav výročí zakončí 5. května večer slavnostním koncertem pod širým nebem ve Valdštejnské zahradě Symfonický orchestr Českého rozhlasu se sólistou Janem Simonem a pod taktovkou Christiana Vásqueze z Venezuely.

Květnových oslav výročí se zúčastní také v Mnichově stále žijící zakladatelé a první pracovníci československé redakce Rádia Svobodná Evropa.

Záštitu nad projektem „Svobodně!“ převzali předsedové vlád České a Slovenské republiky, Petr Nečas a Iveta Radičová. Akce konané v českém Senátu se pak uskuteční pod patronací 1. místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky.

 

PhDr. Petra Sluková

Koordinátor vnějších vztahů FF UK

petra.slukova@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK