Na Filozofické fakultě UK v Praze vzniklo Centrum židovských studií

 

Dne 15. ledna 2012 bylo na FF UK v Praze založeno Centrum židovských studií. Centrum bude interdisciplinární platformou zaměřenou především na studium a zkoumání židovské literatury, historie, filozofie, náboženství, jazyka, umění a kultury. Důraz bude kladen na specifika středoevropského regionu se zvláštním zřetelem ke kulturní paměti města Prahy. Centrum židovských studií vytváří prostor pro sjednocení výukových a badatelských aktivit na poli židovských studií, které Filozofická fakulta Univerzity Karlovy dlouhodobě iniciuje a podporuje.

Filozofická fakulta tímto počinem dále reaguje na potřebu zastřešení projektů a aktivit, které na univerzitní půdě probíhají. Za poslední rok jmenujme několik připomínkových akcí k 70. výročí systematických deportací židovského obyvatelstva z Čech a Moravy připravených ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a dalšími zúčastněnými organizacemi či inauguraci výstavy s názvem Vytěsněná elita, jež byla součástí programu Rok svobody slova.

Centrum si klade za cíl navazovat a posilovat spolupráci s českými i zahraničními odborníky a institucemi na poli židovských studií a zároveň vytvářet tematickou poznatkovou základnu sloužící akademické i širší veřejnosti. V badatelské sféře bude centrum úzce spolupracovat například s Židovským muzeem v Praze. Výstupy vědecko-výzkumné činnosti realizované v rámci centra budou prezentovány prostřednictvím konferencí či workshopů. V tomto roce proběhnou například dva ze série workshopů na téma „Šoa literatura, film a divadlo ve střední Evropě“ a konference „Interkulturalita a urbanita v pražské německé literatuře 19. a 20. století“. V roce 2013 připravuje Centrum židovských studií ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci konferenci k 400. výročí úmrtí významného pražského židovského historika a vědce Davida Ganse.

Ambicí do budoucna je akreditace studijních programů bakalářského, magisterského a doktorského stupně. V současnosti je v řízení MŠMT studijní program dvouletého magisterského studia „Moderní židovské dějiny ve střední Evropě“ s navazujícím doktorským studiem.

Centrum židovských studií je otevřené jak studentům z různých oborů a fakult UK, tak i zahraničním uchazečům.

Praha, 29.1. 2012

pr@ff.cuni.cz


Související články