„Jaká bude Evropa v roce 2045?“ Vyhlášení soutěže pro střední školy

 

Filozofická fakulta UK spolu s Matematicko-fyzikální fakultou UK a neziskovou organizací Generation Europe vyhlašuje soutěž futEUrista, která navazuje na úspěšnou on-line vzdělávací simulaci Evropa 2045. Úkolem studentů je společně s učitelem/učitelkou sehrát výukovou počítačovou simulaci a v roli žurnalistů budoucnosti sestavit titulní novinovou stránku, televizní video či fotoreportáž o aktuálních událostech a společensko-politickém dění v Evropě nebo vědecko-technickou přílohu novin z vybraného roku simulace. Slavnostní předání cen proběhne na konci akademického roku 2012 na půdě Filozofické fakulty UK za účasti děkana doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. Vítězné týmy studentů obdrží elektronické čtečky a další hodnotné věcné ceny.

„Jsem rád, že navazujeme na úspěšnou aktivitu, zvláště v době, kdy jsou otázky budoucnosti Evropy více než aktuální. Jsem zvědav na přístup studentů a jejich představy o tom, co Evropu ve výhledu čeká,“ řekl děkan Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Evropa 2045 je výuková počítačová simulace, která je zdarma k dispozici všem středním školám v České republice. Slouží k výuce problematiky Evropské unie a k osvojení si klíčových kompetencí, jako je například schopnost vyjednávat, kriticky hodnotit předložená fakta a pracovat v týmu. Uplatní se především ve výuce základů společenských věd, politologie, ekonomie a zeměpisu, je ale oblíbeným doplňkem i v informatických seminářích.

Hra představuje systém a fungování Evropské unie, kdy si v reálném prostředí studenti mohou vyzkoušet různé varianty řízení, politické a společenské ideologie. Každý student zastupuje jeden stát Evropské unie, který spravuje a reprezentuje v diplomatických jednáních. Spojuje tak v sobě pravomoci, které jsou ve skutečnosti většinou rozděleny mezi hlavu státu, vládu a parlament. Hra také studenty konfrontuje s řadou událostí, které mohou v Evropě v blízké budoucnosti nastat. Jejich dopad na vývoj Evropy musí studenti zhodnotit z hlediska společenského, ekonomického a technologického, a musí navrhnout odpovídající opatření.

Filozofická fakulta UK v Praze je tradičním centrem české vzdělanosti, jež usiluje o rozvoj kritického myšlení v naší společnosti. Aktivní podporou soutěže futEUrista se snaží posílit rozvoj aktivního občanství u studentů středních škol.

Matematicko-fyzikální fakulta UK je přední českou vzdělávací a výzkumnou institucí ve fyzice, matematice a informatice. Podporou soutěže se snaží studentům ukázat, jakou roli hraje vědecko-technický pokrok v naší společnosti, a prohloubit jejich schopnost hodnotit jeho pozitivní, ale i případné negativní stránky.

 

Generation Europe, o. s., je česká nestátní nezisková organizace působící především v oblasti občanského, finančního a environmentálního vzdělávání s dlouhodobým zájmem o aplikaci tradičních i nových konceptů studia. Zvláštní pozornost je při tom věnována hře, tvořivosti, kritickému myšlení a využití nových informačních a komunikačních technologií.

Další informace:

Michaela Buchtová, projektová manažerka soutěže futEUrista

Mobil: 724 577 668

Email:michaela@generationeurope.cz

www.evropa2045.cz

Více informací k soutěži (pravidla, data školení) na: www.evropa2045.cz/soutez

Obrázky v tiskové kvalitě, encyklopedie Evropa 2045 pro studenty, technické a metodické manuály a Napsali o nás na http://www.evropa2045.cz/ke_stazeni.php

 

Praha 14.11.2011

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK