Filozofická fakulta UK v Praze a Památník národního písemnictví podepsali smlouvu o spolupráci

 

Děkan Filozofické fakulty UK a ředitel Památníku národního písemnictví dnes podepsali smlouvu o rozšíření dosavadních společných aktivit obou institucí. Hlavní důraz je kladen na oblast spolupráce při doktorském studiu, ale smlouva se dotýká i kooperace při kulturních aktivitách. Obsahuje např. i významný závazek Památníku zpřístupnit Ústavu Českého národního korpusu FF UK digitální kopie nebo fotokopie rukopisů a tisků za účelem jejich přepisu pro diachronní složku českého národního korpusu.

Jak konstatoval děkan fakulty doc. Michal Stehlík „Památník národního písemnictví spravuje jedinečné materiály k české historii a především literatuře. Právě pro naše doktorandy je pak nadstandardní spolupráce s odborníky v památníku velmi cenná. Rozšiřuje se tak možnost pro vznik skutečně špičkových prací.“ Smlouva se ovšem dotýká i dalších oblastí, jak připomněl ředitel PNP Mgr. Zdeněk Freisleben: „Nejde nám pouze o spolupráci v duchu čistě akademických aktivit. Památník musí být živou kulturní institucí a spolupráce se studenty a obecně s fakultou představuje nové možnosti pro mnohem živější kulturní obraz naší instituce.“

Smlouva o spolupráci není vnímána jako formální závazek, ale spíše doklad o oboustranné vůli po aktivnější spolupráci, která bude bezesporu přínosem pro obě strany. I proto bude smlouva vždy k 30. říjnu každého roku z obou stran vyhodnocována a vzájemně reflektována.

 

Děkan FF UK doc. Michal Stehlík (vlevo) a ředitel Památníku národního písemnictví Mgr. Zdeněk Freisleben

po podpisu smlouvy

Praha 16. 2. 2011

pr@ff.cuni.cz 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK