Filozofická fakulta UK podepsala smlouvu o spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem bezpečnostních složek

Dne 9. 6. 2011 podepsali děkan FF UK v Praze doc. Michal Stehlík, ředitel ÚSTR Mgr. Daniel Herman a ředitelka ABS dr. Jana Poddaná smlouvu o spolupráci, která je zaměřena na kooperaci při doktorských projektech realizovaných na FF UK v Praze. Pro doktorandy fakulty s tématy zaměřenými na české dějiny po roce 1939 se jedná o mimořádnou příležitost konzultací a přístupu k materiálům.

Děkan FF UK doc. Stehlík (vpravo), ředitelka ABS dr. Poddaná (uprostřed) a ředitel ÚSTR Mgr. Herman (vlevo)

V Praze dne 9. 6. 2011

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK