Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií na Filozofické fakultě UK

Dne 21. června 2011 děkan Filozofické fakulty doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. a J. E. velvyslanec Ázerbájdžánu v Praze Tahir Taghizadeh podepsali grantovou smlouvu o zřízení Centra ázerbájdžánských a kaspických studií (Azerbaijan and Caspian Studies Center) při Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze k 1. červenci 2011.

Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií bude sloužit jako most mezi akademickými kruhy v České republice a Ázerbájdžánu, bude podporovat výzkum dějin, kultury a jazyků Ázerbájdžánu, jakož i širší Kaspické oblasti. Předpokládá se, že příruční knihovna Centra bude obsahovat základní encyklopedické a další knihy, které umožní naplňování cílů obsažených ve smlouvě.

Praha, 23. 6. 2011

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK