VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 24/2011 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2010/2011

V souladu s čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy stanovuji stipendium za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2010/2011 ve výši 10 000 Kč.

Seznam studentů, jimž je stipendium za vynikající studijní výsledky přiznáno dle platných Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě UK, byl zveřejněn na konci listopadu 2011.

Studenti, kteří mají na toto stipendium nárok, byli vyzváni k dodání údajů potřebných k vyplacení stipendia (číslo bankovního účtu vedeného u peněžního ústavu v České republice) na předepsaném tiskopise (formuláři).

V Praze dne 10.12.2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan

originál opatření (formát pdf)