VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 13/2011 – Harmonogram akademického roku 2011/2012

Bakalářské a magisterské studium

Zahájení akademického roku

1. 10. 2011

Imatrikulace

10. a 11. 10. 2011

od

do

Výuka v zimním semestru

3. 10. 2011

6. 1. 2012

Zápis do IS

23. 9. 2011 10.00 h.

27.10. 2011 18.00 h.

Zápis do IS pro studenty jiných fakult

17. 10. 2011 10.00 h.

27.10. 2011 18.00 h.

Vánoční prázdniny

23. 12. 2011

2. 1. 2012

Zkouškové období

9. 1. 2012

17. 2. 2012

Výuka v letním semestru

20. 2. 2012

18. 5. 2012

Zápis do IS

13. 2. 2012 10.00 h.

16. 3.2012 18.00 h.

Zápis do IS pro studenty jiných fakult

5. 3. 2012 10.00 h.

16.3. 2012 18.00 h.

Zkouškové období

21. 5. 2012

29. 6. 2012

Letní prázdniny

2. 7. 2012

2. 9. 2012

Zkouškové období

3. 9. 2012

24. 9. 2012

Konec akademického roku

30. 9. 2012

Den otevřených dveří je stanoven na 7. 1. 2012.

Rektorský den je stanoven na 16. 5. 2012.

Termíny zápisů studentů do akademického roku 2011/2012 jsou zveřejněny na úřední desce fakulty, na http://www.ff.cuni.cz/ff-1435/ a na vývěsce před studijním oddělením.

Termíny SZZK bakalářských a magisterských jsou vyvěšeny na katedrách/ústavech a na úřední desce fakulty.

Postupová zkouška – PZK

prosinec 2011

únor 2012

21. 5. 2012 – 8. 6. 2012

18. 6. 2012 – 29. 6. 2012

3. 9. 2012 – 14. 9. 2012

Kontrola splnění studijních povinností 1. cyklu a závazná přihláška k PZK

nejpozději 15. kalendářních dnů před vypsaným termínem

od

do

Státní zkouška bakalářská – BZK

6. 2. 2012

17. 2. 2012

28. 5. 2012

8. 6. 2012

18. 6. 2012

30. 6. 2012

3. 9. 2012

14. 9. 2012

Státní zkouška magisterská – SZZK

30. 1. 2012

10. 2. 2012

28. 5. 2012

8. 6. 20121

10. 9. 2012

21. 9. 2012

SZZK – Učitelství pro střední školy

18. 1. 2012 a 19.1. 2012

10. 5. 2012 a 11. 5. 2012

6 .9. 2012 a 7. 9. 2012

Kontrola splnění studijních povinností před BZK a závazná přihláška k BZK

únorový termín do 12.1.2012

červnový termín (28. 5. – 8. 6.) do 30. 4. 2012

červnový termín (18. 6. – 22. 6.) do 25. 5. 2012

zářijový termín do 30.7.2012

Kontrola splnění studijních povinností před SZZK a závazná přihláška k SZZK

únorový termín do 14. 12. 2011

červnový termín (28. 5. – 8. 6.) do 30. 4. 2012

zářijový termín do 30.7.2012

Kontrola splnění studijních povinností před SZZK a závazná přihláška k SZZK z učitelství

lednový termín do 14. 12. 2011

květnový termín do 13. 4. 2012

zářijový termín do 29. 6. 2012

Závazná přihláška k rigorózní zkoušce

dubnový termín do 31. 1. 2012

listopadový termín do 31. 8. 2012

Zadání bakalářských a diplomových prací na základní součásti

průběžně, nejpozději rok před konáním obhajoby

Odevzdání závěrečných prací v el. verzi

určuje základní součást

Bakalářské promoce

5., 12., a 14. 12. 2011

18. a 19. 4. 2012

6. a 7. 9. 2012

Magisterské promoce

15. a 16. 12. 2011

11. a 12. 4. 2012

4. a 5. 9. 2012

Předpokládaný termín pro konání přijímacích zkoušek pro akademický rok 2012/2013

talentové zkoušky: 12., 13. 5., 1. 6. 2012

oborové zkoušky: 4. – 20. 6. 2012

náhradní termín: 27. 6. – 29. 6. 2012

Slavnostní zahájení ak. roku děkanem FF UK v aule č. 131 se koná dne 3. 10. 2011 v 9 hodin.

Doktorské studium


Zápis do studia nově přijatých studentů

20. 9. 2011 9.00 – 15.00

21. 9. 2011 10.00 – 17.00

27. 9. 2011 (pro studenty, kteří budou v září skládat SZZK)

Zahájení akademického roku

1. 10. 2011

Imatrikulace

12.10.2011

Zápis do IS studentů zapsaných do 1. ročníku studia

23. 9. 2011 10.00 – 27. 10. 2011 18.00

Odevzdání vyplněných ISP studentů zapsaných do 1. ročníku studia

do 31. 10. 2011

Vrácení hodnocení studenta za akademický rok 2010/2011 vyplněného oborovými radami

do 30. 9. 2011

Zápis do IS studentů zapsaných do 1. ročníku studia

13. 2. 2012 10.00 – 16. 3. 2012 18.00

Odevzdání disertační práce studentů 8. ročníků studia

do 30. 3. 2012

Doktorské promoce

1. 11. 2011, 12. 3. 2012

Předpokládaný termín konání přijímacích zkoušek pro akademický rok 2012/2013

14. – 15. 6. 2012

Konec akademického roku

30. 9. 2012

Slavnostní zahájení ak. roku děkanem FF UK v aule č. 131 se koná dne 3.10. 2011 v 9 hodin

V Praze dne 15.6.2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

Poznámky


1

Na základě odůvodněné žádosti příslušné základní součásti je možné stanovit termíny magisterských SZZK také na týden 18. – 22. 6. 2012. V tom případě musí kontrola splněných povinností proběhnout do 25. 5. 2012.