VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 11/2011 – Principy uznávání předmětů na FF UK

 1. Uznání volitelných předmětů (VP)

  Volitelné předměty jsou uznávány vždy s kredity, a to bez své konkrétní identity pouhým uznáním příslušného počtu kreditů.

 2. Uznání předmětů, které student ve stávajícím studiu1 splnil coby volitelné a chce je uznat jako povinné (PP) či povinně volitelné (PVP)

  V tomto případě se jedná pouze o překlasifikování VP na PP nebo PVP, a proto se nijak nemění celkový počet kreditů, pouze se uznává splnění povinnosti a kredity se případně přesouvají z volitelných předmětů do povinných či povinně volitelných.

 3. Uznání předmětů, které student ve stávajícím dvouoborovém studiu1 splnil coby PP či PVP na jednom oboru a chce je uznat jako PP/PVP na druhém oboru

  V tomto případě jsou kredity ponechány původnímu PP/PVP a uznána je pouze splněná povinnost bez kreditů, tj. student nemusí uznaný PP/PVP plnit, musí však odpovídající kredity získat ve volitelných předmětech.

 4. Uznání PP a PVP, které student absolvoval v jiném studiu

  V tomto případě je standardně uznávána pouze povinnost bez kreditů, tj. student nemusí uznaný PP/PVP plnit, musí však odpovídající kredity získat ve volitelných předmětech.

  Ve zvláštních případech má děkan možnost předměty uznat i s kredity, standardně tak ovšem činí pouze při obnovení dřívějšího studia na FF nebo při paralelním studiu dvou dvouoborů, které se v jedné polovině dvojoboru překrývají.

V Praze dne 11. 5. 2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)

Poznámky


1

„Stávající studium“ odpovídá jedné přihlašovací roli v SIS (definované ročníkem, oborem/dvouoborem a typem studia), v jejímž rámci si předměty necháváte uznat. Studujete-li paralelně na UK více studií, odpovídá v SIS každému z nich jiná přihlašovací role.