Znovuotevření indonesistiky na FF UK

V akademickém roce 2011-2012 bude na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze po 14 letech obnovena výuka oboru indonesistika (http://ujca.ff.cuni.cz/). Bude se jednat o jednooborové bakalářské studium Etnologie se specializací indonesistika.

Přihlášky se musí podat nejpozději do 28. 2. 2011 (http://www.ff.cuni.cz/ff-191/).

Obor Etnologie se specializací indonesistika bude vedle přednášek a seminářů zaměřených na etnologii obecně zahrnovat především výuku indonéského jazyka, historie, literatury a politické situace této země. Dále si studenti osvojí přehled o teorii kultury a problematice mezikulturní komunikace se zvláštním zřetelem ke kultuře indonéské. Navíc indonéská vláda nabízí každý rok několik jednosemestrálních nebo dvousemestrálních stipendií zájemcům o studium v Indonésii. Úspěšní uchazeči tak mají jedinečnou možnost poznat tuto nádhernou zemi.

Absolvent tohoto oboru bude schopen uplatnit své metodologické a jazykové kompetence i znalost kulturně-historického kontextu při analýze současných společenských i politických jevů této čtvrté nejlidnatější a zároveň největší muslimské země světa, bude umět vyhledávat a zpracovávat relevantní data týkající se Indonésie pro vládní i nevládní organizace. Dále bude schopen poskytovat poradenské služby externím subjektům, které s indonéskými partnery navazují obchodní či kulturní styky, působit v nadnárodních organizacích a podílet se na jejich projektech v oblasti Indonésie.

V akademickém roce 2011–2012 bude Ústav jižní a centrální Asie FF UK v Praze rovněž nabízet obor Indologie se specializací tamilština.

Kontakty:

PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.

Etnologie se specializací indonesistika

michaela.budiman@ff.cuni.cz

Ing. Mgr. Soňa Bendíková

Indologie se specializací tamilština

sona.bendikova@ff.cuni.cz 

Ústav jižní a centrální Asie FF UK v Praze

Celetná 20

116 42 Praha 1

Tel.: 221 619 720

http://iu.ff.cuni.cz

Praha 14.2.2011

pr@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK