Udělení stříbrné pamětní medaile prof. PhDr. Bedřichu Loewensteinovi, CSc.

 

Univerzita Karlova udělí dne 26. května prof. Bedřichu Loewensteinovi stříbrnou pamětní medaili za jeho významný přínos v oblasti historických věd.

Profesor Bedřich Loewenstein patří nepochybně mezi významné evropské vědce, jenž se však nesoustředil pouze na vlastní badatelskou činnost, ale aktivně se zapojil do veřejného dění, v němž se vždy snažil hájit principy demokratického života. Těžiště historického díla Bedřicha Loewensteina spočívá ve výzkumu vývoje německého liberalismu, ideových a psychologických proudů fašismu a zápasu o moderní občanskou společnost, které přerůstá obzory českého a německého prostředí. Za svého působení na německém vyslanectví v někdejší Československé socialistické republice pomáhal komunikaci mezi proskribovanými československými historiky, intelektuály a disidenty a jejich zahraničními partnery. Po odchodu do emigrace v roce 1979 zprostředkovával informace západní veřejnosti o perzekuci československých historiků. Byl jedním z protagonistů mezinárodní akce, která vyústila v prezentaci dokumentu Acta persecutionis na světovém kongresu historických věd v San Franciscu v srpnu 1975. V roce 1994 ukončil svou činnost na berlínské univerzitě; dále působí jako vědecký publicista.

Praha 26.5.2010

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK