Mezinárodní workshop Abusir and Saqqara in the Year 2010

 

Ve dnech 31. května až 4. června pořádá Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze mezinárodní workshop Abusir and Saqqara in the Year 2010. Navazuje tak na dva předchozí sympozia, pořádané v letech 2001 a 2005. Hlavním záměrem proč je tato akce organizována, je prodiskutovat problematiku spojenou s výzkumem oblasti Abúsíru, Sakkáry a Dahšúru. Tyto důležité archeologické lokality, které ve starověku vytvářely jeden celek, se nacházejí v prostoru tzv. memfidské nekropole nedaleko dnešní Káhiry. Příspěvky na sympoziu se budou uvedenou oblastí zabývat z hlediska historie, archeologie, dějin umění, lingvistiky, religionistiky, paleoekologie; budou ale také debatovány nové archeologické metody a technologické postupy používané jak pro sběr dat, tak i jejich vyhodnocení. Časově se příspěvky budou zabývat dlouhým časovým obdobím od pravěku až po byzantské období. Workshopu se zúčastní badatelé nejen z mnoha evropských zemí, ale také i z Egypta, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu a USA. Sympozium bylo Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze zařazeno mezi významné akce Roku Wilhelma von Humboldta.

Praha 12. 5. 2010

pr@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK