Mezinárodní vědecká konference Středoevropská šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. století (19. – 20.  října 2010, Praha).

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav pro studium totalitních režimů a Národní muzeum pořádají ve dnech 19. – 20. října 2010 pod záštitou místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky pana Karla Schwarzenberga mezinárodní vědeckou konferenci pod názvem Středoevropská šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. století. Na konferenci vystoupí přední historici, odborníci v oboru sociálních a politických dějin z České republiky, Lichtenštejnska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska a Slovenska.

V průběhu „krátkého“, avšak událostmi doslova přesyceného 20. století se prostorem střední Evropy přehnaly dva totalitní režimy. Do přímé konfrontace s nacismem a komunismem se dostali i členové šlechtických rodů. Tato konference by tudíž měla přispět k poznání dosud komplexně nezpracované problematiky ve středoevropském rámci, přinést poznatky o vztazích, postojích a chování šlechty vůči oběma totalitám, o jejím odboji či odporu proti nacismu nebo komunismu a její následné perzekuci. Stranou pozornosti ale nezůstane ani druhá strana mince, tedy kolaborace a sympatizování šlechty s totalitarismy, zvláště s nacismem. Na toto téma sice existuje řada studií, ovšem mnohé práce dosud vznikaly izolovaně a bez potřebného kontextu. Mezinárodní mezioborová konference bude konfrontovat stávající výsledky bádání a pokusí se nastínit perspektivy dalšího výzkumu.

Konference bude slavnostně zahájena v úterý 19. října 2010, v 9.30 hodin, v prostorách velké auly Filozofické fakulty UK (Palachovo náměstí 2, Praha 1). Téhož dne proběhne od 18,30 hodin v Pantheonu Národního muzea (Václavské náměstí 68, Praha 1) slavnostní večer, a to za účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga.

Přesný program prvního i druhého dne jednání naleznete na tomto odkazu

Kontaktní osoby pro další informace:

Mgr. Zdeněk Hazdra, tel.: 777 583 568

doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D., tel.: 604 846 969

Praha 15. 10. 2010

pr@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK