KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2010 aneb co se nám osvědčuje při výchově a vzdělávání

 

Dne 19. dubna 2010 pořádá Katedra psychologie FF UK již třetí ročník konference nazvané Škola jako místo setkávání – letos s podtitulem „Co se nám osvědčuje při výchově a vzdělávání“. Stalo se již tradicí, že se v druhé polovině dubna na konferenci potkává více jak 150 odborníků z mateřských, základních a středních škol, školských poradenských zařízení, České školní inspekce, nestátních neziskových organizací působících ve školství, a dalších institucí věnujících se výchově a vzdělávání dětí a dospívajících.

Hlavním cílem konference je výměna zkušeností, prezentace příkladů dobré praxe a zprostředkování významných výsledků výzkumných studií i teoretických konceptů praktikům i kolegům z akademické sféry. Jejím smyslem je být zdrojem inspirace, znalostí i povzbuzení pro další profesní působení a efektivitu školní práce.

V letošním roce je konference jednou z odborných aktivit zařazených mezi akce pořádané v rámci „Humboldtova roku“ na FF UK v Praze. Kromě plenárního zasedání, které se věnuje obecnějším nebo komplexněji pojatým otázkám edukační praxe, je možné prezentovat příspěvky ve čtyřech sekcích – 1. sekce: Mateřské školy a 1. stupeň základních škol; 2. sekce: 2. stupeň základních škol a střední školy; 3. sekce: Didaktická sekce věnovaná pregraduálnímu i dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků; 4. sekce: Škola jako místo setkávání pro prezentaci ucelených projektů a vzdělávacích programů škol.

V letošním roce je připraveno třicet dva různých příspěvků pro některou ze zmíněných sekcí.

Praha 19.4.2010

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK