Filozofická fakulta UK a Národní muzeum rozšiřují spolupráci

Děkan Filozofické fakulty Michal Stehlík a generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš podepsali v pondělí 8. listopadu 2010 na půdě Univerzity Karlovy smlouvu o spolupráci obou institucí. Připravují intenzivní program kooperace v rámci doktorandského studia na zcela nové úrovni.

Filozofická fakulta UK v Praze garantuje přes třicet doktorandských studijních oborů. „Pro velkou část z nich může být spolupráce na doktorandských projektech při využití fondů Národního muzea jedinečná. Nejde přitom pouze o témata z české historie, která asi každého napadnou na prvním místě. Například divadelní fondy Národního muzea skrývají velké možnosti pro objevování nového z dějin této umělecké oblasti. Nehledě na unikátní možnost propojení doktorandských prací z oblasti mimoevropských kultur s fondy Náprstkova muzea,“ řekl děkan fakulty Michal Stehlík na téma připravované spolupráce.

První projekty budou realizovány v součinnosti s Historickým muzeem NM, následně pak s Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur. „Národní muzeum stojí před historickým okamžikem rekonstrukce hlavní budovy a příprav nových expozic. Nemůžeme opomenout příležitost aktivně se podílet na vzdělávání dalších generací potenciálních pracovníků muzea. Právě možnost využití fundované práce doktorandů je pro nás jednou z cest podchycení talentovaných osobností, které se mohou do budoucna stát přínosem pro celou instituci,“ konstatoval generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a dodal: „Na jedné straně chceme umožnit užší spolupráci s fakultou již u některých stávajících doktorandských projektů, na druhé straně chceme být aktivní v definování nových témat, potřebných pro muzeum a zároveň zajímavých pro doktorandské projekty.“

Úspěšnost celého projektu budou obě instituce průběžně hodnotit. Program je naplánován na pět let.

Praha 8.11.2010

pr@ff.cuni.cz

radka_schusterova@nm.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK