FF UK převzala stipendia na prestižní britské univerzity

 

Dne 1. června 2010 převzal již počtvrté děkan FF UK Michal Stehlík, Ph.D. a proděkanka pro zahraničí doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. od zástupce Anglo-Czech Educational Fund stipendia pro mladé vědecké pracovníky určená pro studium na prestižních britských univerzitách. Pro akademický rok 2010/2011 bylo z celkového počtu šesti uchazečů stipendium uděleno třem.

Anglo-Czech Educational Fund je nadace založená panem Arnoštem Kramerem, který v roce 1948 emigroval do Velké Británie. Nadace si klade za cíl podporovat roční studijní a vědecké pobyty vynikajících studentů – doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii. S ohledem na původní záměr zakladatele nadace, který byl motivován především vlasteneckým cílem pomoci zachovat bezprostřední kontakt špičkové české vědy a vysokého školství s výkvětem britské vědy a vysokých škol, posláním tohoto stipendia je umožnit nejtalentovanějším mladým badatelům a učitelům FF UK stipendijní pobyt na prestižních školách v Británii. Předpokládá se, že uchazeči jsou vesměs již vyzrálé osobnosti a že během stipendijního pobytu v Británii rozšíří své vědomosti o poznatky a zkušenosti, jaké nelze získat v České republice. Během pobytu by měli být schopni dokončit svou magisterskou nebo doktorskou práci, případně k publikaci připravit nedávno obhájenou práci. Uchazeči musí mít v příslušné instituci již navázaný kontakt a z dopisu, který se přikládá k přihlášce, musí být zřejmé, že škola má o uchazeče zájem. Důležitou podmínkou pro získání tohoto stipendia je také perspektiva, že stipendista bude po návratu do České republiky i nadále úzce spolupracovat s FF UK.

V akademickém roce 2010/2011 bude ve Velké Británie studovat a vědecky pracovat student magisterského studia, doktorského studia a jeden mladý vědecký pracovník FF UK. Jedná se o studijní pobyty na University of Oxford, University of Bristol a University College London. Podpořeni byli kandidáti z oboru anglická a americká literatura, egyptologie a turecký jazyk a literatura. Jedná se o zcela mimořádnou podporu vědeckých pracovníků, která pomáhá propojovat mladé české vědecké pracovníky v oblasti humanitních věd se světovými pracovišti.

Praha 10.6.2010

pr@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK