Egyptologická výstava 2012 – jednání české delegace v Káhiře

Ve dnech 17. – 19. 10. 2010 proběhla v Káhiře série jednání v rámci přípravy egyptologické výstavy s pracovním názvem „Egypt – cesta ke věčnosti“, jejíž uskutečnění je plánováno v roce 2012 v prostorách Jízdárny Pražského hradu. Delegace byla vedena děkanem Filozofické fakulty UK doc. Michalem Stehlíkem a vedoucím odboru kultury Správy Pražského hradu Václavem Beránkem. Přítomni byli dále zástupci vedení FF UK a Českého egyptologického ústavu. Kurátorkou výstavy je Mgr. Hana Benešovská právě z tohoto pracoviště fakulty. Výstavní projekt byl již v únoru tohoto roku tématem jednání prezidentů České republiky a Egypta a byla mu vyjádřena z jejich strany podpora.

 

Za účasti zástupců českého zastupitelského úřadu v Káhiře proběhlo 17. 10. 2010 jednání na Nejvyšší radě pro památky Egypta s jejím generálním tajemníkem a zároveň viceministrem kultury dr. Zahim Hawassem. Byla zde konstatována připravenost obou stran realizovat tento náročný projekt a ze strany egyptského úřadu zazněly především důležité informace o dalším nutném postupu. 18. 10. 2010 následovalo klíčové jednání v Egyptském muzeu v Káhiře, které za egyptskou stranu vedla ředitelka muzea dr. Wafaa el-Sadíq. Byly představeny náročné podmínky realizace projektu, zejména pojištění, nutnost státní záruky, transport, bankovní garance či podmínky pro egyptské kurátory během jejich pobytu v ČR. Zároveň vyjádřila ředitelka muzea velký zájem o spolupráci na poli odborného vzdělávání kurátorů, restaurátorů a dalšího prohloubení spolupráce. Přestože se v rámci vzájemně dlouhodobě dobrých vztahů mezi egyptskou stranou a Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty UK podařilo dojednat, že exponáty nebudou zatíženy zápůjčným, je celkově zřejmé, že tak náročný klíčový projekt lze jen těžko realizovat bez výrazné sponzorské podpory.

 

Pokud jde o konkrétní předměty, o kterých se aktuálně jedná, dají se rozdělit do tří oblastí. Předně jsou to sbírky vzešlé z padesátileté tradice českých objevů, jež by měly tvořit jádro celé expozice. Především jde logicky o výsledky výzkumů v lokalitě Abúsír. Druhý konvolut se týká obecně představení staroegyptského umění. Tyto artefakty pokrývají období od počátků až po zánik staroegyptské civilizace. Třetí část tvoří několik vybraných předmětů z jedinečného nálezu nevykradené hrobky faraóna Tutanchamona. V případě úspěšného jednání by se jednalo o zcela unikátní možnost spatřit v Praze soubor originálů mimořádné kvality z úsvitu dějin lidstva. Jednalo by se tak jednoznačně o výstavní projekt celoevropského významu.

Celý přípravný tým čeká následně zásadní komunikace v příštích třech měsících, kdy by se měl definovat konečný seznam exponátů a na základě něj i nutné náklady na celý projekt. Po vyjasnění exponátů z egyptské strany proběhne ještě výběr dalších předmětů z evropských muzeí. Česká republika je každopádně velmi blízko jedinečné šanci, jakkoliv je zřejmé, že zejména otázka bezpečnosti a finančního zabezpečení bude ještě velkým tématem pro další jednání obou stran.

Praha 27.10. 2010

pr@ff.cuni.czSouvisející články