Centrální knihovna FF UK v provozu

Dne 1. 4. 2010 bylo slavnostně otevřeno Centrum studijních a informačních služeb – nová centrální knihovna FF UK, jejíž stavba byla dokončena v lednu 2010.

Knihovna byla otevřena za účasti vedení fakulty, univerzity i ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hosté měli možnost prohlédnout si studovny a volné výběry, nahlédli i do knižních depozitářů a do zázemí pro zaměstnance.

V knižních depozitářích je připraveno k půjčování přes 170 tis. knižních svazků, ve volných výběrech čtenáři naleznou základní studijní literaturu ze všech oborů, které jsou vyučovány na FF, beletrii a základní oborová periodika.

Centrum studijních a informačních služeb zahájilo běžný provoz 6. dubna. Čtenářům je k dispozici 160 studijních míst, PC studovna se samoobslužnými kopírkami, možnost dobíjení kopírovacích karet, týmová studovna vybavená AV technikou, pokrytí WiFi signálem v celém prostoru knihovny, přístup k elektronickým databázím a další služby.

Nová moderní knihovna, která pojme až 250 tis. svazků, je beze sporu historickým krokem v životě fakulty.

Praha 6 . 4. 2010

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK