Budoucí odborníci na jazykové problémy Evropy se školí v Praze

 

Kontakty mezi lidmi, kteří pocházejí z různých zemí a mluví různými jazyky, se v globalizující se Evropě zintenzivňují a nemíjejí ani Českou republiku. Na školení o evropské mnohojazyčnosti přijedou 21. června na pražskou filozofickou fakultu doktorandi z různých zemí Evropy. Přednášet jim budou špičkoví světoví odborníci i vynikající čeští specialisté na problematiku multilingvismu a menšinových jazyků.

Letní škola se koná v rámci projektu LINEE šestého rámcového programu Evropské komise. Na projektu pracují týmy z devíti evropských univerzit včetně týmu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jaké je zaměření LINEE, vysvětluje Iwar Werlen, koordinátor projektu ze švýcarského Bernu, který přijede i na zahájení letní školy: „Projekt se zabývá klíčovými otázkami mnohojazyčnosti v Evropě jako například: Stačí dobrá znalost jazyka k úspěšné integraci do společnosti? Platí, že čím dříve se začnou děti učit cizí jazyky, tím lépe? Jak přijímají používání menšinových jazyků na veřejnosti příslušníci majority?S jakými jazykovými problémy se potýkají nadnárodní podniky? Vyřeší angličtina jazykové problémy multilingvní Evropské unie? V jakém smyslu jsou, či nejsou si jazyky v evropských institucích rovny?

Po prvních ročnících v Bruselu a Bolzanu se letní škola LINEE přesunula do Prahy, kde se koná již podruhé. „Jsme velmi rádi, že díky projektu LINEE můžeme v Praze zorganizovat letní školu opravdu světové úrovně. Přednášet a vést semináře letos přijede například profesor Joseph Lo Bianco z melbournské univerzity, spolutvůrce jazykové politiky multikulturní Austrálie. Doufáme, že budeme moct pokračovat s dalšími ročníky i po skončení finanční podpory od Evropské komise,“ uvádí docent Jiří Nekvapil, vedoucí českého týmu.

Pořádání letní školy mnohojazyčnosti v Česku se může zdát na první pohled zvláštní, pokud uvážíme, že Česká republika se jeví jako jednojazyčná země. „Česká republika se ale v posledních letech stává cílovou imigrační zemí. Přichází k nám stále více lidí mluvících jinými jazyky než čeština. Obyvatelé Česka se dostávají do kontaktů s řadou různých jazyků, ať už díky pobytům v zahraničí, turismu, nebo imigraci. Současná imigrace představuje pro českou společnost opravdovou výzvu ke změnám v našem jazykovém vzdělávání i dosavadních komunikačních návycích. Nové kontakty dávají vzniknout novým jazykovým problémům, ale jsou pro společnost zároveň přínosem po mnoha stránkách. Mimochodem, světoznámá Pražská jazykovědná škola vděčí za své renomé také právě imigrantům z Ruska, kteří ve střední Evropě působili mezi světovými válkami,“ poznamenává Tamah Sherman, členka českého týmu LINEE.

Letní škola výzkumu multilingvismu se uskuteční ve dnech 21. až 25. června na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Praha 17. června 2010

pr@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK