VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Sdělení k financování exkurzí

V Praze dne 15. 5. 2006

Č.j.: 357/6/SD/2006

Příspěvek na exkurze se přiděluje na žádost vedoucího exkurze, který stanoví počet osob, dobu a místo trvání exkurze v návaznosti na studijní plán.

Žádost se předkládá prostřednictvím studijního odd., které ověří věcnou správnost.

Příspěvek fakulty činí 200,- Kč/os. a den, max. 1000,- Kč na osobu a exkurzi (300,-Kč/os. a den, max. 2000,- Kč na os. a exkurzi v případě zahraniční exkurze).

Fakulta hradí v uvedené výši cestovní a pobytové výdaje související s exkurzí dle doložených dokladů.

Na návrh vedoucího lze alternativně uvedený příspěvek čerpat ve formě stipendia studentům, návrh na vyplacení stipendií předkládá vedoucí exkurze.

Fakulta hradí současně cestovní výdaje pedagogům v počtu nezbytném k uskutečnění exkurze.

 

Se srdečným pozdravem

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan

Formulář:

Žádost o příspěvek na exkurzi studentů