VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Sdělení děkana ve věci výuky pro posluchače jiných fakult

Vedoucím základních součástí Filozofické fakulty

V Praze dne 9.10.2002

Ukládám všem vedoucím základních součástí, kteří vyučují pro posluchače jiných fakult v rámci Univerzity Karlovy v Praze, aby vždy před zahájením semestru předali písemnou formou tajemníkovi FF UK oznámení, v němž bude uveden počet studentů, rozsah výuky, seznam vyučujících s hodinovým úvazkem týdně, příp. předpokládaný rozsah dalších hodin souvisejících s výukou (konzultace, zkoušky atd.). Bez uvedených podkladů není možné projednat dohodu o refundaci odučených hodin s příslušnou fakultou.

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

děkan