VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Sdělení děkana ve věci prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia

Děkan (zastoupený proděkanem pro bakalářské a magisterské studium) bude doporučovat panu rektorovi žádosti studentů o prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia (tj. dobu delší, nežli je standardní doba studia navýšená o jeden rok) počínaje zimním semestrem akademického roku 2002/2003 podle následujících kritérií.

Doporučit prominutí tohoto poplatku lze pouze:

  1. studentům v sedmém roce magisterského studia, kteří během studia přibrali další obor, čímž změnili jednooborové studium na dvouoborové, a překročili standardní délku studia prodlouženou o jeden rok pouze v součtu obou oborů, nikoliv na každém jednotlivě; netýká se změn studijních kombinací dvouoborového studia ani změny dvouoborového studia na studium jednooborové;

  2. studentům v sedmém roce magisterského studia, pátém roce bakalářského studia a čtvrtém roce navazujícího magisterského studia, kteří doloží zcela výjimečné sociální důvody, pro které nemohou poplatek zaplatit (invalidní důchod, vdovský důchod, rodina žijící z podpory apod.);

  3. studentům v sedmém roce magisterského studia, pátém roce bakalářského studia a čtvrtém roce navazujícího magisterského studia, kteří doloží dlouhodobý (nejméně semestrální) studijní pobyt v zahraničí realizovaný prostřednictvím fakulty (Erasmus apod.), potvrzení vydává zahraniční oddělení.

Doporučit prominutí poplatku studentům, kteří již absolvovali stejný vysokoškolský studijní program (tzv. další studium), lze pouze z doložených, zcela výjimečných sociálních důvodů (invalidní důchod, vdovský důchod, rodina žijící z podpory apod.).

Tímto ruším platnost svého sdělení ve věci prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia ze dne 18.1.2002.

V Praze dne 10. července 2002

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.