VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Sdělení děkana k ukládání a uznávání rigorózních prací

Praha 14. ledna 2011

Č.j.: 19/SD/2011

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi několik důležitých informací k provedení čl. 7, odst. 1 Rigorózního řádu UK v Praze a čl. 4, odst. 13 Rigorózního řádu FF UK v Praze, a to i v souvislosti s  Opatřením děkana č. 21/2010:

Je-li diplomová práce uznána jako práce rigorózní, je třeba, aby i v tomto případě byla předložena v písemné podobě a na CDromu, s označením Rigorózní práce. Taková práce musí být posouzena nejméně jedním posuzovatelem, aby bylo zřejmé, že daná práce splňuje kriteria kladená na rigorózní práce na FF UK v Praze.

V této souvislosti doporučuji vedoucím základních součástí, aby rigorózní práce vycházející z  prací diplomových byly upraveny tak, že se text předkládané rigorózní práce bude alespoň z 25 % lišit od práce diplomové. Pak může mít nově předkládaná rigorózní práce i nový název, což je adekvátní pro její vkládání do SISu. Posouzení této obměny je záležitostí vedoucího základní součásti nebo konzultanta práce.

Z Opatření děkana č. 21/2010 dále vyplývá nutnost ukládání do SIS rigorózní práce jako jedné z prací kvalifikačních. Aktuální technické podmínky SIS však nevyhovují externím uživatelům, mezi něž uchazeči o rigorózní řízení patří. Proto je třeba zvolit jiný postup, který podrobně popisuje manuál s názvem Vložení e-VKŠP do SIS pro rigorózní řízení. Veškeré náležitosti rigorózních prací jsou podle uvedeného manuálu vkládány na studijním oddělení a pověřeným pracovníkem základní součásti.

Se srdečným pozdravem

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

text ve formátu pdf