VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků

V Praze dne 24. 1. 2008

Č.j.: 1/36/SD/2008

Z důvodu zajištění plynulosti financování řešených projektů v roce 2008 budou příslušné výdaje zálohovány po předložení potvrzení o jejich přidělení. Provozní prostředky pracovišť na první čtvrtletí 2008 lze čerpat do výše 25ti % rozpočtu roku 2007. Čerpání provozních výdajů knihoven vč. nákupu knih je možné po předchozí dohodě se Střediskem vědeckých informací.

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan

Na vědomí:

Ing. Michal Marcolla, tajemník FF UK

Ing. Dagmar Vondráčková, vedoucí Ekonomického oddělení FF UK